васкуларен

юли 8, 2013

Васкуларен – съдов, от­насящ се до или съдържащ съдове.

на латински език: vascularis.
на английски език: vascular.