венепункция

юли 8, 2013

Венепункция – пунктиране на вена с игла за вземане на кръв, за прилагане на медикаменти, за венозни влива­ния.

на латински език: venaepunctio.
на английски език: venipuncture.