верзио

юли 8, 2013

Врзио – завър­тане на плода в матката с цел да се коригира неблагоприятно положение на плода (напр. седалищно предлежание) в благоприятно главично предлежание.

Различават се: външна верзия, класическа комбинирана верзия, комбинирана двупръстна верзия.

на латински език: versio.
на английски език: version.