висцерален

юли 9, 2013

Висцерален – отна­сящ се до или принадлежащ на вътрешни­те органи.

на латински език: visceralis.
на английски език: visceral.