власинка

юли 9, 2013

Власинка – косъмче, влакънце.

на латински език: villus.
на английски език: villus.

чревни власинки: малки въси по лигавицата на тънкото черво, осъществяващи резорбцията на хранителните вещества.

на латински език: villi intestinales.
на английски език: intestinal villi.