ябълчна кост

юли 16, 2013

Ябълчна кост – чифтна кост с неправилна четириъгълна форма, разположена в страничната част на лицевия череп. Влиза в състава на външната и долната стена на очницата. Свързва се с ябълчните израстъци на горната челюст, челната и слепоочната кост.

на латински език: os zygomaticum.
на английски език: zygomatic bone, cheekbone.