йеюнален

юли 9, 2013

Йеюнален – отнасящ се до праз­ното черво (йеюнум).

на латински език: jejunalis.
на английски език: jejunal.