йеюнум

юли 9, 2013

Йеюнум (празно черво) – съставя 2/3 от тънкото черво, разполага се между дуоденума и илеума (хълбочното черво).

на латински език: jejunum.
на английски език: jejunum.

Прочетете за:
Анатомия на тънкото черво