югулум

юли 16, 2013

Югулум – яремната ямка над стернума – fossa jugularis.

на латински език: jugulum, fossa jugularis.
на английски език: jugular fossa.