заекване

юли 9, 2013

Заекване – разстройство в плавността на протичане на речта. Ритмичната последователност в изговарянето на звуци, срички или думи се нарушава чрез удължаване на определени звуци, повторение на срички, паузи.

на латински език: balbuties.
на английски език: stammering, stuttering.

Последни публикации