зеница

юли 9, 2013

Зеница (пупила) – кръгъл отвор в центъра на ириса, през който светли­ната навлиза в окото. Нормално зеницата има кръгла форма. По цвят нормално зеницата е черна, а при просветляване – светлочервена. Диаметърът на зеницата варира от 2.75 mm до 4.75 mm. При силна светлина зеницата се свива, а на тъмно се разширява.

на латински език: pupilla.
на английски език: pupil.

Прочетете за:
Зеница – методи за изследване на зениците