жълта треска

юли 9, 2013

Жълта треска – остро инфекциозно заболяване, причинено от Yellow fever virus. Протича с токсиинфекциозен синдром, двувълнова температура, хеморагии, жълтеница и увреждане на бъбреците. Среща се в Южна Америка и Африка.

на латински език: Febris flava.
на английски език: Yellow fever.