Начало / Превенция / Профилактика на инфекциозен ендокардит

Профилактика на инфекциозен ендокардит

сеп. 15, 2021

профилактика на инфекциозен ендокардит

Инфекциозният ендокардит представлява остро или подостро възпаление на ендокарда. Най-често се причинява от стрептококи, стафилококи и ентерококи. Тези микроорганизми могат да попаднат в кръвта от устната кухина, кожата, дихателните пътища, пикочо-половата система и гастроинтестиналния тракт. Най-често масивно нахлуване на микроорганизми в кръвта настъпва след провеждане на диагностични или лечебни процедури.

Инфекциозният ендокардит е заболяване със сериозна прогноза и сравнително висока смъртност. Ето защо се препоръчва провеждането на антибиотична профилактика при рисковите групи.

Кои са рисковите групи за развитие на инфекциозен ендокардит?

В зависимост от степента на риска за развитие на инфекциозен ендокардит се различават следните рискови групи:

Група с висок риск. Тук се отнасят всички:

 • клапно протезирани лица
 • преболедували инфекциозен ендокардит
 • пациенти с цианотични сърдечни пороци, например тетралогия на Фало.

Група с умерено висок риск. Тук спадат пациентите с:

 • други вродени сърдечни пороци с изключение на междупредсърден дефект тип secundum
 • придобити клапни пороци на сърцето с наличие на клапна дисфункция (напр. ревматичен порок)
 • хипертрофична кардиомиопатия
 • пролапс на митралната клапа с клапна регургитация или значително задебелени клапни платна.

Група с незначителен риск. Тук се отнасят лицата с:

 • изолиран междупредсърден дефект тип secundum
 • състояние след аорто-коронарен байпас
 • успешно хирургично коригирани междупредсърден дефект, междукамерен дефект, коригиран дуктус Ботали 6 месеца след операцията
 • физиологични или функционални сърдечни шумове
 • имплантиран кардиостимулатор или дефибрилатор.

Антибиотична профилактика на инфекциознен ендокардит се препоръчва при:

 • лица с повишен риск от развитие на инфекциозен ендокардит

Профилактика на ендокардита се препоръчва при лица от групите с висок и умерен риск, докато при тези с незначителен риска не се препоръчва профилактика.

 • състояния и процедури, при които може да настъпи бактериемия

При пациенти с висок и умерено висок риск, на които предстои извършването на процедура, криеща риск от бактериемия се провежда антибиотична профилактика за ендокардит.

Процедури, при които се препоръчва профилактика на инфекциозен ендокардит са:

 • стоматологични процедури, провокиращи кървене, напр. отстраняване на зъбен камък
 • тонзилектомия (отстраняване на сливиците), аденоидектомия
 • респираторен тракт – назотрахеална интубация, бронхоскопия с ригиден бронхоскоп
 • гастроинтестинален тракт – гастроскопия, трансезофагеална ехокардиография, ректоскопия, колоноскопия, дилатация на стриктури на хранопровода, склеротерапия на варици на хранопровода, хирургични манипулации на жлъчните пътища, ретроградна холангиография
 • урогенитален тракт – цистоскопия, дилатация на стриктура на уретрата, литотрипсия, трансуретрална резекция на простатата, кюретаж, хистероскопия, раждане
 • хирургични манипулации при локални кожни инфекции – абсцес, фурункул, флегмон.

След провеждане на стоматологични, орални или засягащи респираторния тракт процедури, най-често изолираните причинители на инфекциозен ендокардит са стрептококите. В тези случаи се препоръчва профилактика с Амоксицилин 2 g еднократно, един час преди процедурата. При алергия към пеницилини може да се приложат като алтернатива редица други антибиотици, например: Цефалексин, Ампицилин, Клиндамицин, Ванкомицин.

След процедури, засягащи стомашно-чревния или урогениталния тракт често възникват преходни, значителни бактериемии, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми. В преобладаващите случаи обаче се изолира Enterococcus faecalis като причинител на инфекциозен ендокардит. Препоръчва се парентерална (венозна или мускулна) антибиотична профилактика с Ампицилин и Гентамицин или Ванкомицин плюс Гентамицин, приложени 1 час преди процедурата. При пациенти с умерен риск може да се проведе пер орална профилактика с Амоксицилин 1 час преди манипулацията.

Прочетете за:
Протезен клапен ендокардит
Инфекциозен ендокардит
Как се диагностицира ендокардит?