Начало / Превенция / Предпазване от бяс – ваксина против бяс

Предпазване от бяс – ваксина против бяс

юни 15, 2023

ваксина против бяс

Как да се предпазите от бяс?

Специфичната профилактика се провежда с ваксина против бяс и специфичен противобясен имуноглобулин.

Противобясна ваксина

Противобясната имунизация се провежда в специализиран кабинет. Съществуват различни противобясни ваксини, произведени върху кокоши ембриони или различни клетъчни линии.

Ваксината се прилага интрамускулно – в делтовидния мускул (на рамото), а при деца в мускулите на бедрото. Поставят се 3 инжекции в дните 0, 7 и 28 ден, като ваксинацията се прекратява, ако животното остане живо до 14-ия ден.

Препоръчват се бустер дози и редовни серологични изследвания на всеки 6 месеца или на всеки 2 години в зависимост от категорията на риска. Бустер ваксинацията се провежда, когато титърът на антителата спадне под защитното ниво.  

Противобясната ваксина се поставя с профилактична цел (преди контакт или предекспозиционно) и с лечебно-профилактична цел – след контакт или постекспозиционно.

Профилактика на бяс преди контакт (предекспозиционна ваксинация)

С профилактична цел (предекспозиционно) се имунизират лица с повишен риск от заразяване с вируса на беса. Такива са например: ветеринарни лекари и техните помощници, дресьори на животни, лица, препариращи животни, горски работници, ловци, работещи в лаборатории за бяс, пътуващи до страни, където често се среща бяс.

Профилактика на бяс след контакт (постекспозиционна ваксинация)

Лечебно-профилактичната (постекспозиционната) имунизация се провежда при лица ухапани, одраскани, ослюнени и контактували с бясни или съмнителни за бяс животни.

Постекспозиционното лечение включва: локално третиране на раната, пасивна имунизация с имуноглобулин срещу бяс и ваксинация, ако има показания. Това лечение зависи от вида на контакта с животното, от състоянието на животното и от имунния статус на пациента по отношение на беса.  

Раната трябва незабавно да се промие обилно със сапунена вода и след това обилно с вода за отстраняване на остатъците от сапуна. След това се промива с дезинфекционни средства.

Пасивна имунизация със специфичен противобясен имуноглобулин се провежда възможно най-рано при дълбоки рани, особено ако са в близост до главата. Целта е да се достави в организма готови антитела, докато активно се изработят собствени от ваксината. Препоръчва се половината имуноглобулин да се инжектира около раната, а другата половина интрамускулно.

Постекспозиционна ваксинация се провежда незабавно при ухапване на открита кожа, при малки драскотини и ожулвания, при разкъсана кожа и ослюняване.

Ако пациентът е ваксиниран срещу бяс преди по-малко от 5 години, се прилагат две дози на 0 и 3 ден.

Ако на пациента е направена профилактична имунизация преди повече от 5 години, трябва да се започне пълна постекспозиционна ваксинация.

Ваксина против бяс не се прилага при:

  • ухапване през неповредена дреха и здрава кожа
  • употреба на месо и мляко от бесни животни
  • ако в продължение на 14 дни от ухапването, одраскването или ослюняването животното остане живо
  • на заболели от бяс лица.

Към лечението трябва да се проведе и профилактично лечение срещу тетанус и при необходимост антибиотична терапия.

Прочетете за:
Как става заразяването с вируса на беса
Симптоми на бяс при човека