Начало / Процедури / Анастомоза

Анастомоза

ян. 29, 2015

Създаването на анастомоза представлява хирургична манипулация, при която се изгражда изкуствена връзка между тръбести структури като например кръвоносни и лимфни съдове, органи от храносмилателната или отделителна система. Оперативно се отстраняват патологично променените тъкани или образувания и чрез създадените впоследствие анастомози се възстановява целостта на съдовете или органите.

В организма съществуват и естествени венозни анастомози – порто-кавални (между системата на v.portae и v.cava superior и inferior) и кава-кавални (между системата на v.cava superior и v.cava inferior). Естествените анастомози позволяват пренасочване на кръвта при препятствие по хода на кръвоносните съдове. Порто-кавалните анастомози например позволяват на кръвта да циркулира, „заобикаляйки” черния дроб при пациенти с портална хипертония и чернодробна цироза. В резултат се появяват характерни симптоми – езофагеални варици (варици на хранопровода), caput Medusae (периумбиликални варици), хемороиди.

Съществуват и патологични анастомози, възникващи вследствие на травма или заболяване. Засягат най-често вени, артерии или храносмилателния тракт и се проявяват във вид на фистули – например артерио-венозна фистула, холецисто-гастро-ентерална фистула, гастро-ентерална, ентеро-ентерална, ентерокутанна фистула и други.

Показания за създаване на анастомоза:

  • В съдовата хирургия – след отстраняване на съдов участък с нарушена проходимост се свързват двата края на оставащите съдове (например анастомоза между изкусвена присадка (графт) и кръвоносен съд).
  • При операции на храносмилателния тракт – например след отстраняване на част от червото (интестинални анастомози), поради доброкачествено или злокачествено новообразувание.
  • При операции на отделителната система (например след простатектомия се възстановява връзката между пикочния мехур и уретера).

Постигат се отлични резултати:

  • При артериалните анастомози в областта на мозъка, дланите или червата, се осигурява адекватно кръвоснабдяване при запушване на някой от съдовете.
  • При анастомозите в храносмилателната или отделителна система се възстановява нормалната анатомична проходимост, а с това и физиологичната функция на органите.

Усложнения след създаване на анастомоза:

Възможните рискове са свързани с хирургичната операция:
• Кървене
• Развитие на инфекция
• Алергична реакция към използваните медикаменти или анестетици.

Автор: д-р Д. Илев