Начало / Процедури / Ангиопластика

Ангиопластика

ян. 29, 2015

Ангиопластика представлява нехирургична медицинска интервенция, чрез която се цели подобряване и възстановяване на нормалния кръвоток при различна степен на обструкция на кръвоносни съдове (артерии и вени). Процедурата е минимално инвазивна, като може да бъде извършена по следния начин:

 • Балонна ангиопластика – под непрекъснат рентгенов контрол в кръвоносния съд се въвежда катетър, снабден с балон на върха си. При достигане на мястото на стеснение балонът се издува, отваря кръвоносния съд, след което се свива и катетърът се извежда от тялото.
 • Ангиопластика с поставяне на стент – след като е възстановена проходимостта, на мястото на новоотворения кръвоносен съд се поставя стент, който да поддържа стените на съда разтегнати и да предотврати повторно стеснение. Стентът представлява малка мрежеста тръбичка, различават се два вида стентове – метални и покрити (най-често покрити с лекарства).

Показания за извършване на ангиопластика:

Ангиопластиката самостоятелно или съпроводена със съдово стениране се прилага при следните заболявания и състояния:

 • Стеснения на аортата или нейните главни клонове вследствие на атеросклероза.
 • Заболявания на коронарните артерии (кръвоснабдяващи сърцето) или вертебралните артерии на врата (кръвоснабдяващи мозъка). Благодарение на ангиопластиката се повлияват и симптомите, свързани с нарушения сърдечен кръвоток, като задух, болка и стягане в гърдите, тежест в гърдите, лесна уморяемост.
 • Периферни съдови заболявания (група заболявания, които засягат кръвоносните съдове (артерии и вени), намиращи се извън сърцето и мозъка).
 • Стеснение или запушване на бъбречните артерии (влошеният кръвоток води до повишаване стойностите на кръвното налягане и развитие на бъбречна хипертония).
 • Ангиопластика, извършена като спешно лечение непосредствено след инфаркт на миокарда, позволява бързо да се отворят блокираните артерии и с това да се редуцира увреждането на сърдечния мускул.
 • Стеснение на артерио-венозни графтове („съдови протези”) или фистули, които осигуряват траен съдов достъп при болни на хемодиализа.

Техника на извършване:

Предварителна подготовка

 • Необходимо е да съобщите на лекуващия лекар за всички придружаващи заболявания, приемани медикаменти, алергии (към лекарства, анестетици, латекс, контрастни вещества).
 • Съобщава се при съмнение за или доказана бременност.
 • Възможно е да се наложи да преустановите приема на някои медикаменти, повлияващи кръвосъсирването (аспирин, антикоагуланти) за известен период според указанията на лекаря.
 • Процедурата се извършва под местна анестезия на мястото на съдовата пункция или под краткотрайна венозна анестезия.

Ангиопластиката се провежда по следния начин:
През пунктирания кръвоносен съд първо се въвежда специален интродюсер , това става най-често в областта на лакътната ямка или ингвиналната гънка (слабинната област).

Балонна ангиопластика

 • Под ангиографски контрол в артерията се въвежда катетъра, придвижва се внимателно и прецизно до прицелната артерия.
 • След достигане на прицелната съдова област се инжектира контрастна материя, с чиято помощ се визуализира на монитора на ангиографа степента и характера на съдовата обструкция.
 • Поставя се водач, по хода на който се въвежда катетър с балон на върха. При достигане на стеснената зона, балонът се раздува, притиска стените на съда и възстановява кръвотока. Когато е необходимо балонът може да бъде раздут на няколко места по протежение на съда, където има стеснение.

Ангиопластика с поставяне на стент

 • Стентовете представляват фини мрежести метални тръбички, които разтворени на мястото на съдовото стеснение, за постоянно осигуряват нормалния кръвоток през кръвоносния съд.
 • В зависимост от техниката на поставяне стентовете могат да бъдат: саморазтварящи се (след поставянето си те сами се разтварят) и балон разтворими стентове (те са поставени на върха на катетър с балон, след раздуване на балона стентът се имплантира в съдовата стена, а балонът се спада и извежда от тялото на пациента).
 • Според механизма на действие различаваме: метални стентове (чисто механично те поддържат отворена артерията на мястото на стенозата) и покрити стентове (освобождават медикаменти за известен период след поставянето си).

Следоперативен период

 • В случай че процедурата е извършена с достъп през феморалната артерия в слабинната област, е необходимо да останете в покой на легло за поне 6 часа. Краката трябва да бъдат отпуснати и да не се свиват, за да се избегне кървене от мястото на пункция, главата може да бъде повдигната на възглавница след един – два часа.
 • В случай че е поставен стент, се налага прием на антиагреганти, които да профилактират евентуалното образуване на тромби върху или в близост до новопоставения стент.

Усложнения след ангиопластика:

Възможните рискове, свързани с ангиопластиката са следните:
• Кървене от мястото на пункцията
• Развитие на инфекция
• Тромбообразуване
• Емболизация на съда
• Разкъсване на съд при въвеждане на катетъра или раздуване на балона
• Алергична реакция към анестетика или контрастното вещество
• Бъбречна недостатъчност вследствие на увреждане на функцията на бъбреците от контрастната материя
• При ангиопластика на каротидните артерии има риск от инсулт
• Внезапна сърдечна смърт
• Късно усложнение може да бъде повторното стеснение и запушване на съда.

Автор: д-р Д. Илев