Начало / Процедури / Биопсия на бял дроб

Биопсия на бял дроб

дек. 2, 2014

Биопсия на белия дроб представлява диагностична интервенция, при която прижизнено се вземат клетки или тъкан от заболелия орган и се изследват в лаборатория под микроскоп. Процедурата се извършва с цел да се постави точна морфологична диагноза, да се определи тежестта на заболяването и подпомогне съставянето на лечебния план.

В зависимост от приложения метод биопсията на белия дроб бива няколко вида:

Иглена биопсия – нарича се още перкутанна трансторакална биопсия. Провежда се под местна анестезия. Използва се, когато патологичните промени се намират в близост до гръдната стена. С помощта на компютърен томограф или ехограф се контролира въвеждането и точното насочване на биопсичната игла.

Хирургична (отворена) биопсия – биопсичната тъканна проба се взема по хирургичен път през малък разрез на гръдната стена. Прилага се когато е необходимо по-голямо количество тъкан, за да се постави точна диагноза. Този метод има основно значение за хистологична и микробиологична диагноза на възпалителните инфилтрати при имуносупресирани болни, болни с неоплазми, сарком на Капоши, болни със СПИН.

Бронхоскопска биопсия – тя е пряко (визуално) контролирана биопсия. Прилага се за централно разположени изменения, т.е. до мястото, до което позволява да се следи ендоскопската находка. Биопсичните техники, които се използват, са следните:

 • Щипкова – с различен размер щипки в зависимост от размера на работния канал на бронхоскопа
 • Четкова биопсия
 • Катетър биопсия
 • Трансбронхиална пункционна аспирационна биопсия – прилага се обикновено при изследване на хилусните и медиастиналните лимфни възли. Биопсичният материал се взема с помощта на игла и бронхоскоп, след което се провежда цитологична диагностика.

Бронхоскопската биопсия се използва в диагностиката на туберкулоза, саркоидоза, лимфоми, метастази в лимфните възли и други. Тя се извършва и при интубирани болни за контрол положението на ендотрахеалната тръба.

Терапевтична бронхоскопия се провежда с цел аспирация и лаваж при запушване на бронхиалното дърво от гъст секрет, при екстракция на чужди тела, при лазерна терапия на бронхиалния карцином.

Видео-асистирана торакоскопска биопсия – провежда се под обща анестезия. Ендоскопът се въвежда през малък разрез на кожата на гръдната стена. Освен вземането на тъканна проба за биопсия могат да се провеждат и терапевтични дейности като например отстраняване на възли или други тъканни лезии.

Показания за биопсия на белия дроб има в следните случаи:

 • Рак на белия дроб
 • Възпалителни заболявания и други потологични процеси – пневмония, туберкулоза, саркоидоза, фиброза
 • Като допълнително изследване, подпомагащо диагностиката, при вече установени отклонения на рентген или скенер на белия дроб

Метод на извършване на изследването:

1. Предварителна подготовка – снемат се подробни данни относно

 • приемани медикаменти, особено прием на аспирин и противосъсирващи средства
 • алергии, включително към анестетици
 • съмнение за или доказана бременност
 • необходимо е да не се приемат храна и течности поне 6 часа преди биопсията
 • непосредствено преди изследването пикочният мехур трябва да е изпразнен, свалят се всички бижута, очила, контактни лещи, изкуствени зъбни протези.

2. Биопсията на бял дроб се извършва под местна или обща упойка в зависимост от избрания метод:

 • Иглена биопсия – мястото на въвеждане на иглата се почиства с антисептични средства. В момента на въвеждане на иглата пациентът трябва да задържи дъха си и да остане неподвижен. Поставя се стерилна превръзка.
 • Хирургична биопсия – извършва се като се прави разрез в междуребрената зона, въвежда се торакоскоп, с чиято помощ се прави обстоен оглед на белия дроб и се взема биопсична проба. Поставя се дрен, който подпомага дренирането на секрети, както и разгъването на белия дроб. Прави се шев и стерилна превръзка. Пациентът остава в болницата за поне 24 часа след процедурата.
 • Бронхоскопска биопсия – извършва се с помощта на фиброоптичен бронхоскоп.

Резултати от биопсията:

При липса на заболяване – нормална морфология на белодробния паренхим.
Патологичните находки могат да включват:
• Наличие на инфекция с бактериален, вирусен или гъбичен произход
• Раково променени клетки – рак на белия дроб, мезотелиом -малигнен тумор на плеврата.

Усложнения след белодробна биопсия:

При иглена биопсия:

 • Кървене от мястото на пункцията
 • Медиастинална инфекция
 • Пневмоторакс (колапс на белия дроб).

При бронхоскопия:

 • Бронхоспазъм и затруднено дишане
 • Кръвохрачене
 • Травматично увреждане на ларинкса и бронхите
 • Пневмоторакс
 • Подкожен емфизем
 • Токсини алергични реакции от анестетика
 • Много рядко въздушна емболия.

При отворена биопсия са възможни усложнения, характерни за всяка една хирургична интервенция:

 • Кървене
 • Инфекция (пневмония)
 • Алергични реакции към анестетика
 • Болка или силен дискомфорт
 • Аритмия.

Автор: д-р Д. Илев

Последни публикации