Начало / Процедури / Бронхоскопия

Бронхоскопия

юни 28, 2013

Бронхоскопия е ендоскопски метод, при който с помощта на оптичен инструмент (бронхоскоп) се визуализира трахеобронхиалното дърво.
В зависимост от целта на изследването се различават диагностична и терапевтична бронхоскопия.

Показания за диагностична бронхоскопия:

– анамнеза за аспирация на чуждо тяло
– кръвохрачене
– неясна кашлица
– немотивиран задух
– рентгенови промени в белите дробове – кръгли сенки, засенчвания в белодробните хилуси, ателектаза, рецидивиращи инфилтрати, плеврални изливи, парализа на диафрагмата
– наличие на туморни клетки в храчките
– необходимост от извършване на ендобронхиални и трансбронхиални биопсии
– аспирация на бронхиален секрет за цитологично и микробиологично изследване
– при интубирани болни за контрол на положението на ендотрахеалната тръба.

Показания за терапевтична бронхоскопия:

– екстракция (изваждане) на чуждо тяло
– осигуряване на свободно проходими дихателни пътища при масивен кръвохрак
– аспирация и лаваж при запушване на бронхиалното дърво с гъст секрет
– локално приложение на антибиотици, имуномодулатори, химиотерапевтици
– при фотодинамична лазерна терапия на бронхиалния карцином
– поставяне на стент в бронх.

Противопоказания за бронхоскопия:

– хеморагична диатеза
– пресен миокарден инфаркт
– тежка сърдечна и дихателна недостатъчност
– висока температура.

Усложнения: 

Срещат се в около 10 %.
– бронхоспазъм с хипокся
– кръвоизлив
– пневмоторакс
– пневмомедиастинум
– подкожен емфизем
– рядко въздушна емболия
– алергична реакция от анестетика
– травматично увреждане на ларинкс,гласните връзки, трахея и бронхи.

Техника на бронхоскопията:

Използват се два вида бронхоскопи – ригидни и флексибилни. Ригидните бронхоскопи са по-широки и се въвеждат през устата. Ригидната бронхоскопия е по-травмираща и се провежда под обща анестезия. Днес се използва рядко, но се предпочита при изваждане на големи чужди тела, при овладяване на тежки кръвотечения.
В повечето случаи се извършва флексибилна бронхоскопия с фибробронхоскоп, с който могат да се огледат сегментни и субсегментни бронхи. Изследването се провежда с локална анестезия.
Обща анестезия е задължителна при деца, при неспокойни пациенти, при екстракция на големи чужди тела.
Едновременно с бронхоскопията може да се извърши т. нар. четкова биопсия (brush биопсия) с последващо цитологично изследване, катетърна, щипкова биопсия, бронхоалвеоларен лаваж, трансбронхиална пункционна аспирационна биопсия.