Начало / Процедури / Чернодробна резекция

Чернодробна резекция

юни 29, 2014

Чернодробна резекция представлява хирургична операция, при която се отстранява част от черния дроб. Извършва се при лечение на туморни процеси, засягащи чернодробната тъкан.

Необходимо е да се спазват принципите на абластика (хирургичен принцип, целящ предотвратяване на рецидиви и метастазиране, чрез отстраняване на всички туморни клетки) и антибластика (набор от мерки за очистване на оперативната рана от туморни клетки, останали след отстраняване на тумора, чрез прилагане на химио- и лъчелечение).

Показания за чернодробна резекция:

Операцията се прилага при лечение на:

Противопоказания за чернодробна резекция:

• Големи по размер туморни образувания
• Наличие на метастази в двата лоба на черния дроб при колоректален карцином
• Наличие на множествени метастази при раково заболяване
• Чернодробна цироза
• Активна инфекция
• Бъбречна недостатъчност.

Техника на извършване:

Предварителна подготовка

  • Подробни анамнестични данни – приемани медикаменти, включително и такива без рецепта; лекарства, повлияващи процесите на кръвосъсирване (аспирин, варфарин)
  • Обстоен клиничен преглед и лабораторни изследвания – коагулационен статус, тромбоцити, протромбиново време, парциално тромбопластиново време
  • Образни изследвания – ултразвук, компютърна томография, ядрено – магнитен резонанс
  • Да не се приемат храна и течности 8-12 часа преди операцията.

Успехът на операцията зависи от следните фактори:

• Локализация на тумора
• Брой на формациите
• Разпростронение
• Оставаща следоперативно част от черния дроб.

Чернодробната резекция се извършва под обща анестезия. По време на операцията се отстраняват туморната формация и част от околната здрава чернодробна тъкан съобразно принципите на абластика. Когато е засегната дясната чернодробна половина, заедно с тумора се ексцизира и жлъчният мехур. Възможно е да се отстрани до половината от черния дроб, в случай че оставащата част е напълно здрава и незасегната от циротични промени. Това се дължи на високите регенеративни възможности на органа.

Операцията е с продължителност от два до пет часа. Болничният престой предоперативно е от пет до седем дни и до две седмици след хирургичната интервенция.

При необходимост се провежда лъче- или химиотерапия следоперативно. Понякога се прилага химиолечение предварително с цел да се намали размера на тумора, така че той да може да бъде опериран.

Иновативни оперативни техники за минимално инвазивно лечение на чернодробните тумори:

Тези методи на лечение се прилагат при пациенти, които се считат за неподходящи за хирургична резекция:

1. Радиофреквентна аблация
2. Микровълнова аблация
3. Лазерна аблация
4. Криоаблация
5. Етанол-аблация
6. Химиоемболизация

Радиофреквентната, микровълновата и лазерната аблация разрушават тумора като предизвикват хипертермични увреждания. Криоаблацията и етанол-аблацията предизвикват клетъчна смърт чрез замразяване и директна токсичност. При химиоемболизацията се прилага комбинация от цитотоксични и емболизиращи средства като по този начин се редуцира честотата на радиологично скритите тумори.

7. Минимално инвазивна лапароскопска чернодробна резекция – предимствата на метода са свързани с намален болничен престой, по-лека по тежест интервенция (извършва се през малък кожен разрез), по-кратък възстановителен период и по-бързо връщане на работното място. Недостатъците в сравнение с отворената резекция са непълна ексцизия на регионерните лимфни басейни, по-дълго оперативно време, невъзможност за палпация на органите.

Усложнения:

Възможните рискове, свързани с извършване на чернодробна резекция са:
• Кървене
• Инфекция
• Опасност от развитие на чернодробна недостатъчност
• Образуване на цикатрикс на мястото на операцията.

Автор: д-р Д. Илев