Начало / Процедури / Измерване на костна плътност (Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия)

Измерване на костна плътност (Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия)

ян. 17, 2015

Измерване на костна плътност е изследване, чрез което се прави оценка на здравината на костите. Костноминералната плътност е показател, който отчита съдържанието на минерали в определен обем костна тъкан и подпомага клиничната оценка на риска от фрактура или развитие на остеопороза.

Структурно всяка кост е изградена от неорганична минерална компонента (основно калциев фосфат), отговорна за здравината, и органична колагенова компонента, която обуславя еластичността на костта.

Методът за определяне на костна плътност се нарича двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия. Прилага се най-често при изследване на тазобедрена става, гръбначен стълб, костите на ръцете и краката. Колкото по-високо е съдържанието на калций, толкова по-плътни са костите и поглъщат рентгеновите лъчи в по-голяма степен. Рентгеновата абсорбциометрия е напълно безопасно изследване, тъй като лъчевото натоварване за организма е минимално. Методът е с по-висока чувствителност и диагностична стойност в сравнение с конвенционалната рентгенография, тъй като улавя загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.

Показания за измерване на костна плътност:

Изследване на костната плътност се препоръчва да се извърши в следните случаи:

 • Оценка на риска от костни фрактури
 • Диагностика на остеопороза или проследяване ефекта от приложено лечение. Повишен риск от заболяване от остеопороза имат предимно жените след менопауза. Независимо от възрастта и пола на индивида обаче риск от развитие на заболяването има и при:
  – продължителен прием на определени медикаменти (кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства)
  – при трансплантирани болни (лекарствата, потискащи отхвърлянето на трансплантирания орган, повлияват също и процесите на костно формиране)
  – при силно понижени нива на полови хормони се намалява и минералната костна плътност (лечението на някои видове рак при жените може да доведе до рязък спад в нивата на естроген, лечението на рак на простатата при мъжете води до понижен тестостерон)
 • жени на възраст над 65 години и мъже на възраст над 70 години
 • хора над 50- годишна възраст с анамнеза за:
  – предишни костни фрактури
  – ревматоиден артрит
 • хора със заболявания на гръбначните прешлени
 • болни с първичен хиперпаратиреоидизъм
 • при абнормно слаби индивиди
 • при повишена консумация на алкохол, цигари, кофеин, както и при понижен прием на калций с диетата.

Противопоказания:

Не се препоръчва провеждане или резултатите от изследването може да са неточни и подвеждащи в следните случаи:

 • при анамнеза за предходни счупвания на кости – в областта на старата фрактура, костната плътност ще бъде по-висока
 • при наличие на импланти на тазобедрената става или гръбначния стълб
 • ако е провеждано рентгеново изследване с контрастна материя през последните две седмици.

Техника на извършване:

Предварителна подготовка: Информира се лекарят ако наскоро е извършвано изследване с контрастно вещество (бариев сулфат) или е инжектирана контрастна материя интравенозно за компютърна томография.

Изследването на костна плътност се провежда като пациентът ляга върху специална маса, ако е необходимо лекарят го инструктира за точната позиция на тялото, която трябва да заеме. Пациентът трябва да остане неподвижно по време на изследването. Методите за измерване на костната плътност са следните:

1. Централна двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) – чрез нея много точно се измерва костната загуба. Колкото повече костна тъкан е унищожена, толкова по-малка е плътността на костта и съответно повече рентгенови лъчи преминават през нея. DXA се прилага обикновено при измерване на костна плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става. Подходящо е за проследяване на ефекта от приложено лечение.

2. Периферни тестове – обичайно с тяхна помощ се измерва костната плътност на предмишницата, китката, пръстите или стъпалото. Те включват:

 • периферна двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (P – DXA) – апаратите са малки по размер и леснопреносими, лъчевата експозиция е много малка.
 • периферна количествена компютърна томография (Quantitative computed tomography, QCT) – провежда се по-рядко, поради по-високата цена и по-голямото лъчево натоварване за пациента.
 • количествен ултразвук (Quantitative ultrasound,QUS) – този вид тест използва звукови вълни за измерване на костната плътност. Няма никакво радиационно въздействие, защото не се използват източници на радиация. Използва се най-често за областта на петата. При установяване на отклонения се провежда допълнително двойноенергийна рентгетова абсорбциометрия (DXA).

След провеждане на изследването пациентът може да се прибере у дома още на същия ден.

Резултати от измерване на костната плътност:

Отчитането на получените данни става с помощта на няколко скали:

T – score – костната плътност на изследвания пациент се сравнява като за норма се приема тази при 30- годишен здрав възрастен индивид. Валидни са следните стойности:

 • При здраве – стойностите са – 1 или по-високи
 • Стойности от – 1 до – 2,5 са показателни за наличие на остеопения (понижена костна плътност вследствие на нарушен баланс между процесите на изграждане и разграждане на костта с превес на последните).
 • Стойности по-малки от – 2,5 се диагностицират като остеопороза. Колкото по-малка е стойността по Т – скалата, толкова по-малка е и костната плътност.

Z – score – костната плътност на пациента се сравнява с костната плътност, която се приема за стандартна за съответната възраст и пол.

 • При стойности от – 2 или по – ниски се счита, че има и допълнителни причини за абнормна костна загуба освен възрастта.

Усложнения при измерване на костната плътност:

 • Изследването на костна плътност е безопасно и не крие рискове за здравето на пациента.
 • Не се препоръчва да се провежда по време на бременност, поради радиационната експозиция на плода.

Автор: д-р Д. Илев