Начало / Процедури / Кардиоверзио

Кардиоверзио

мар. 16, 2014

Кардиоверзио представлява медицинска процедура, която се прилага при нарушаване на нормалния сърдечен синусов ритъм (аритмия) и цели неговото възстановяване. Реализира се посредством медикаментозно или електрическо въздействие.

Показания за кардиоверзио:

Извършва се в случаите, в които е нарушен синусовият сърдечен ритъм и е налице учестена сърдечна дейност (тахикардия – над 100уд/мин) или ускорена, неритмична и неефективна сърдечна дейност (фибрилации).

 • Предсърдно трептене
 • Предсърдно мъждене
 • Камерна тахикардия
 • Камерни фибрилации.

Метод на извършване на кардиоверзио:

1. Медикаментозно кардиоверзио – може да се извърши в болнична обстановка или амбулаторно. Осъществява се с помощта на антиаритмични средства, приложени интравенозно или за перорален прием.

2. Електрическо кардиоверзио – при него с помощта на синхронизиран ток се възстановява нормалният синусов ритъм на сърцето. Процедурата може да бъде предварително насрочена или да се извърши по спешност. Използва се уред, наречен дефибрилатор.

 • При предварително насрочено кардиоверзио пациентът стриктно приема предписаните от лекаря медикаменти преди процедурата. Преустановява се приемът на храна поне 8 часа преди извършване на кардиоверзио.
 • При необходимост се извършва ехокардиография, с чиято помощ се установява евентуално наличие на тромби, които биха могли да се откъснат по време на електрокардиоверзио и да доведат до сериозни усложнения.
 • Процедурата се извършва в присъствието на анестезиолог, в условията на седация или венозна анестезия и под непрекъснат контрол на жизнените показатели.
 • Дефибрилаторът се зарежда до определен волтаж, като подава синхронизиран ток посредством поставени в областта на гърдите електроди. Електрическото кардиоверзио се извършва в рамките на няколко минути.
 • След процедурата обичайно се назначават антиагреганти и антиаритмични средства за перорален прием с цел поддържане на състоянието и превенция на усложнения.

Усложнения при кардиоверзио:

 • Болезненост в областта на електродите.
 • Временно объркване и замаяност вследствие ефекта от анестезията.
 • Преходно понижение на кръвното налягане.
 • Аритмия.
 • Тромбемболия.
 • Миокарден инфаркт.
 • Нежелани ефекти вследствие приеманите медикаменти.
 • Неуспех от кардиоверзиото.

Профилактика на сърдечните аритмии:

В някои случаи въпреки проведено кардиоверзио неритмичната сърдечна дейност може да се появи отново след дни, понякога дори след минути. Ето защо е от изключително значение провеждането на профилактика по отношение на повишеното кръвно налягане като водещ етиологичен момент за появата на сърдечни аритмии. Препоръчва се:

 • Избятване прием на кофеин
 • Употреба на по-малко сол
 • Отказ от тютюнопушене
 • Повишена физическа активност и здравословно хранене.

Автор: д-р Д. Илев