Начало / Процедури / Коронарна ангиография

Коронарна ангиография

мар. 24, 2014

Коронарна ангиография представлява медицинска продедура, при която се въвежда контрастна материя по хода на коронарните артерии (съдовете, „хранещи” сърцето), и се извършват серия от рентгенографии, като по този начин се изследва сърдечния кръвоток. Може да се прилага както с диагностична, така и с лечебна цел при поставяне на стентове и вътресъдови протези.

Показания за коронарна ангиография:

 • Атеросклароза – общо съдово заболяване, свързано с нарушаване на мастната обмяна и наслояване на масти по вътрешната стена на кръвоностните съдове, вследствие на което се формират атеросклеротични плаки и се стеснява лумена на засегнатите съдове.
 • Спазъм на коронарните съдове
 • Стеноза на аортата
 • Стенокардия (ангина пекторис) при напредване на заболяването – неефективност на медикаментозното лечение и зачестяване и задълбочаване на пристъпите.
 • След прекаран остър миокарден инфарт – за възстановяване на коронарната перфузия.
 • Преди и след поставянето на коронарен байпас – за проследяване проходимостта на съдовете и постигнатите резултати.
 • При някои клапни пороци
 • При вродени аномалии на коронарните съдове.

Противопоказания за коронарна ангиография:

 • Камерна тахикардия или мъждене, неподдаващи се на медикаментозно лечение
 • Неконтролирана артериална хипертония – значително повишава риска от усложнения по време на изследването
 • Белодробен оток
 • Тежка бъбречна недостатъчност или анурия (липса на урина, състояние при което отделеното за 24 часа количество урина е под 150 мл)
 • Алергия към прилаганите рентгеноконтрастни вещества
 • Тежко общо състояние на пациента.

Техника на изваршване:

1. Предварителна подготовка

 • Подробна анамнеза за приемани медикаменти особено такива, повлияващи съсирването на кръвта, алергии, бременност.
 • При съмнение за непоносимост към контрастните вещества се извършва предварително алергологично изследване.
 • Един – два дни преди процедурата се приемат глюкокортикоиди, антихистамини и антиацидни средства. При повишена тревожност и безпокойство се прилага премедикация със седативни средства.
 • Не се приемат храна и вода 6-8 часа преди изследването.

2. Метод на провеждане

 • Изследването се извършва под местна анестезия в мястото, където ще се пунктира кръвоносния съд. Обща анестезия се използва при малки деца или при комплексни и усложнени случаи.
 • Пунктира се кръвоносен съд – обикновено феморалната артерия  на крака или радиалната артерия на ръката. През канюлата на иглата се въвеждат последователно ангиографски водач, дилататор и катетър. Катетърът се придвижва по кръвоносната система до една от двете сърдечни (коронарни) артерии.
 • Инжектира се контрастна материя в кръвоносния съд, след което се извършват серия  от дигитални рентгенови снимки или се наблюдава директно на монитор кръвонапълването на съда.
 • По време на провеждане на изследването пациенът не усеща болка. Възможно е при впръскване на контрастната материя в продължение на няколко секунди да се почувства временен  прилив на горещина, зачервяване, гадене.
 • След приключване на мястото на пункцията се поставя компресивна превръзка

3. След извършване на коронарна ангиография се препоръчва:

 • В повечето случаи болният се изписва още на същия или на следващия ден.
 • Поддържане на постелен режим 24 часа.
 • Не се приемат вода и храна около 2 часа след изследването.
 • Не се сгъва крака, в случай че е пунктиран феморален съд.

Усложнения:

Възможни са следните рискове при коронарна ангиография:

 • Хематом на мястото на пункцията
 • Анафилактичен шок или други алергични прояви спрямо контрастното вещество
 • Силно понижаване на кръвното налягане
 • Тромбемболизъм на периферните артерии
 • Сърдечни фибрилации
 • Остър миокарден инфаркт
 • Перфорациа на стените на кръвоносния съд или стените на сърцето.

Автор: д-р Д. Илев