Начало / Процедури / Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия)

Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия)

мар. 31, 2014

Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия) представлява диагнтостична процедура, при която с помощта на режеща игла се взема проба от костния мозък и се изследва под микроскоп. Използва се наред с аспирационната биопсия за морфологична и функционална оценка на състоянието на костния мозък при редица патологични състояния и заболявания.

Показания за костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия):

 • Левкемии
 • Лимфоми
 • Мултиплен миелом
 • Миелофиброза и миелодиспластичен синдром
 • Анемии
 • Състояния на панцитопения (намаляване броя на трите вида кръвни клетки – еритроцити, левкоцити, тромбоцити)
 • Тежки инфекции (сепсис)
 • За оценка на провеждано лечение на злокачествено заболяване.

Техника на извършване:

 • Пациентът е в странично положение или легнал по корем
 • Провежда се почистване и обезболяване на зоната на биопсия. Поставя се местна анестезия.
 • Изследва се костен мозък от тазовата кост (най-често) или от гръдната кост.
 • Използва се режеща игла, с чиято помощ се взима малко парченце костен мозък, и се изпраща за патохистологично изследване.
 • След биопсията мястото на пункция трябва да се пази сухо за 24 часа.

Усложнения:

 • Тъпи болки и чувство за дискомфорт след изследването с преходен характер.
 • Инфекция при нарушаване на стерилността.
 • Кървене.
 • Алергична реакция към анестетика.

Автор: д-р Д. Илев