Начало / Процедури / Костно мозъчна трансплантация

Костно мозъчна трансплантация

апр. 1, 2014

Определение: Костно мозъчната трансплантация представлява лечебна процедура, при която болестно увреденият или унищожен костен мозък се заменя със зрави мезенхимни стволови клетки.

Показания за костно мозъчна трансплантация: Ролята на костния мозък е свързана с производството на млади стволови клетки, които впоследствие се диференцират в трите типа клетъчни елементи на кръвта: еритроцити, левкоцити и тромбоцити. Присаждането на стволови клетки се налага в случаите, когато е била нарушена функцията на костния мозък или той е бил увреден вследствие лъче- или химиотерапия. Костно мозъчната трансплантация се провежда при лечение на редица заболявания:

 • Левкемии
 • Лимфоми
 • Мултиплен миелом
 • Сарком на Юинг
 • Апластични анемии, вродена неутропения, таласемия
 • Тежки имунодефицитни синдроми.

Метод на провеждане на костно мозъчна трансплантация: Присаждането на костен мозък преминава през следните етапи:

1. Анамнестично и клинично изследване. В зависимост от типа на заболяването и състоянието на болния се провежда специфична предварителна подготовка.

2. Набиране на стволови клетки
Костно-мозъчните трансплантати могат да бъдат:

 • Автоложни – собствени стволови клетки на болния.
 • Алогенни – клетки, получени от друг човек (донор), които трябва да са съвместими с тези на болния (реципиент).
 • Трансплантат от пъпна връв и плацента – стволовите клетки, получени по този начин, могат да бъдат съхранявани дълго време чрез замразяване.

Набирането на стволови клетки може да се осъществи по следните начини:

 • От костния мозък на тазовата кост – процедурата се извършва под обща анестезия в стерилни условия със специална игла. След като бъде аспириран костният мозък се пречиства и съхранява.
 • От периферната кръв –  стволовите клетки се разпространяват (мобилизират) в периферната кръв след прилагане на химиотерапия или стимулация с растежни фактори. Чрез процес, наречен афереза, от кръвта се извличат стволовите клетки, а останалата кръв се връща обратно в тялото.

3. Подготовка на тялото на реципиента за трансплантацията

Преди процедурата се извършва лечение на заболяването чрез високи дози лъчетерапия или химиотерапия. Наред с унищожаване на злокачествените клетки обаче, се увреждат и здравите костно-мозъчни клетки. Ето защо е необходимо извършването на костно мозъчна трансплантация.

4. Костно мозъчна трансплантация

 • Преливането на предварително събраните стволови клетки става интравенозно.
 • Стволовите клетки чрез кръвообращението достигат до костния мозък, заселват се там, започват да се делят и дават началото на нови здрави клетки. Транспортирането на здравите клетки до костния мозък става за 2-3 седмици, а възстановяването на нормалното кръвотворене – в рамките на няколко месеца до една година.

5. Възстановителен период – мониториране на болния за усложнения или странични ефекти.

Усложнения след костно мозъчна трансплантация:
Рисковете са свързани с поява на следната симптоматика – болка в гръдния кош, ниско кръвно налягане (хипотензия), изтръпване на крайниците, треска, зачервяване, главоболие, задух, странен вкус в устата.

Възможните посттрансплантационни усложнения включват:

 • Реакция трансплантат против реципиент – това е състояние, при което трансплантираните клетки атакуват тялото на приемателя. Наблюдава се при алогенна трансплантация. При автоложните трансплантации тази опасност е избегната.
 • Анемия
 • Кръвоизливи
 • Увреждане на бъбреците, черния дроб, белите дробове и сърцето
 • Забавен растеж при трансплантирани деца
 • Ранна менопауза
 • Инфекции, които могат да бъдат потенциално опасни със своята тежест
 • Мукозит – възпаление лигавицата на устната кухина, хранопровода и стомаха.

Последни публикации