Начало / Процедури / Костно мозъчна трансплантация

Костно мозъчна трансплантация

апр. 1, 2014

Костно мозъчна трансплантация представлява лечебна процедура, при която болестно увреденият или унищожен костен мозък се заменя със зрави мезенхимни стволови клетки.

Показания за костно мозъчна трансплантация:

Ролята на костния мозък е свързана с производството на млади стволови клетки, които впоследствие се диференцират в трите типа клетъчни елементи на кръвта: еритроцити, левкоцити и тромбоцити. Присаждането на стволови клетки се налага в случаите, когато е била нарушена функцията на костния мозък или той е бил увреден вследствие лъче- или химиотерапия. Костно мозъчната трансплантация се провежда при лечение на редица заболявания:

 • Левкемии
 • Лимфоми
 • Мултиплен миелом
 • Сарком на Юинг
 • Апластични анемии, вродена неутропения, таласемия
 • Тежки имунодефицитни синдроми.

Метод на провеждане:

Присаждането на костен мозък преминава през следните етапи:

1. Анамнестично и клинично изследване. В зависимост от типа на заболяването и състоянието на болния се провежда специфична предварителна подготовка.

2. Набиране на стволови клетки
Костно-мозъчните трансплантати могат да бъдат:

 • Автоложни – собствени стволови клетки на болния.
 • Алогенни – клетки, получени от друг човек (донор), които трябва да са съвместими с тези на болния (реципиент).
 • Трансплантат от пъпна връв и плацента – стволовите клетки, получени по този начин, могат да бъдат съхранявани дълго време чрез замразяване.

Набирането на стволови клетки може да се осъществи по следните начини:

 • От костния мозък на тазовата кост – процедурата се извършва под обща анестезия в стерилни условия със специална игла. След като бъде аспириран костният мозък се пречиства и съхранява.
 • От периферната кръв –  стволовите клетки се разпространяват (мобилизират) в периферната кръв след прилагане на химиотерапия или стимулация с растежни фактори. Чрез процес, наречен афереза, от кръвта се извличат стволовите клетки, а останалата кръв се връща обратно в тялото.

3. Подготовка на тялото на реципиента за трансплантацията

Преди процедурата се извършва лечение на заболяването чрез високи дози лъчетерапия или химиотерапия. Наред с унищожаване на злокачествените клетки обаче, се увреждат и здравите костно-мозъчни клетки. Ето защо е необходимо извършването на костно мозъчна трансплантация.

4. Костно мозъчна трансплантация

 • Преливането на предварително събраните стволови клетки става интравенозно.
 • Стволовите клетки чрез кръвообращението достигат до костния мозък, заселват се там, започват да се делят и дават началото на нови здрави клетки. Транспортирането на здравите клетки до костния мозък става за 2-3 седмици, а възстановяването на нормалното кръвотворене – в рамките на няколко месеца до една година.

5. Възстановителен период – мониториране на болния за усложнения или странични ефекти.

Усложнения след костно мозъчна трансплантация:

Рисковете са свързани с поява на следната симптоматика – болка в гръдния кош, ниско кръвно налягане (хипотензия), изтръпване на крайниците, треска, зачервяване, главоболие, задух, странен вкус в устата.

Възможните посттрансплантационни усложнения включват:

 • Реакция трансплантат против реципиент – това е състояние, при което трансплантираните клетки атакуват тялото на приемателя. Наблюдава се при алогенна трансплантация. При автоложните трансплантации тази опасност е избегната.
 • Анемия
 • Кръвоизливи
 • Увреждане на бъбреците, черния дроб, белите дробове и сърцето
 • Забавен растеж при трансплантирани деца
 • Ранна менопауза
 • Инфекции, които могат да бъдат потенциално опасни със своята тежест
 • Мукозит – възпаление лигавицата на устната кухина, хранопровода и стомаха.

Автор: д-р Д. Илев