Начало / Процедури / Лъчева терапия (радиотерапия)

Лъчева терапия (радиотерапия)

апр. 1, 2014

Лъчева терапия (радиотерапия) представлява лечебен метод, при който се прилагат високоенергийни йонизиращи лъчи с цел унищожаване на раковите клетки или намаляване размера на тумора. Радиотерапията е локално лечение, действа само върху мястото на облъчване. Прилага се самостоятелно или в комбинация с хирургично и химиолечение.

Показания за лъчетерапия:

Лечение на злокачествени заболявания
– недиференцираните тумори са по-лъчечувствителни в сравнение с диференцираните форми
– при неоперабилни форми на рак чрез лъчелечение се осъществява контрол върху симптомите.

Метод на приложение на лъчетерапията:   

1. Предварителна подготовка

При радиотерапия за лечение на тумори в лицево-челюстната област е задължително предварителното саниране на устната кухина на болния – отстраняване на гангренозни корени, зъби, които са източник на фокални инфекции, зъби с периапикални изменения.
Здравите участъци около полето на облъчване се предпазват чрез оловни защити.

2. Лъчевата терапия може да бъде приложена по следните методи:

 • Външно лъчелечение

– Близко дистанционно – показано е при повърхностно разположени тумори, като разстоянието от източника на лъчение до повърхността на тумора е няколко милиметра до 5 см.

– Далеко дистанционно – показано е при  дълбоко разположени туморни процеси. Разстоянието от източника на лъчение до повърхността на тумора е десетки до 150 см.

При външното лъчелечение пациентът лежи неподвижно на специална маса. Апаратът генерира рентгенови лъчи, насочени към полето на въздействие. Общата доза лъчетерапия обикновено се доставя на няколко процедури за период от една до шест седмици.

 • Вътретъканно лъчелечение – нарича се още интерстициално лечение или брахитерапия. В тъканите на тумора или околните тъкани се въвежда радиоактивно вещество в специален контейнер. Болният остава за няколкодневен болничен престой, след което се отстранява контейнерът.

3. Лъчелечението може да се приложи:

 • Като самостоятелно лечение при разпространени тумори
 • Предоперативно – води до намаляване обема на тумора и опериране на иноперабилни до лъчелечението тумори
 • Следоперативно
  – при нерадикално отстраняване на тумори
  – като профилактика на регионерния лимфен басейн.

Усложнения при лъчева терапия:

Страничните реакции от лечението зависят от приложената доза и общото състояние на организма:

 • Умора и отпадналост
 • Кожни реакции в третираните зони – обрив, зачервяване
 • Загуба на апетит
 • Спад на имунитета – понижен брой на бели кравни клетки
 • Косопад
 • При лечение на тумори на гениталиите и в областта на малкия таз радиотерапията може да доведе до безплодие (стерилитет).

Автор: д-р Д. Илев