Начало / Процедури / Мастектомия

Мастектомия

апр. 8, 2014

Мастектомия представлява хирургична операция, при която се отстранява гърдата, най-често поради раково заболяване.

Показания за мастектомия:

 • Рак на гърдата
 • Две или повече туморни формации в различни зони на гърдата
 • Рецидив след хирургично или лъчелечение на рак на гърдата
 • При бременни с рак на гърдата, когато не е подходящо провеждане на лъчетерапия.

Видове мастектомия:

 • Частична мастектомия (лъмпектомия, широка ексцизия) – отстраняване на туморната тъкан заедно с част от здравата тъкан около нея съобразно принципите на абластиката.
 • Тотална – отстранява се цялата гърда без подлежащите мускули на гръдната стена и аксиларните (подмишнични) лимфни възли.
 • Модифицирана радикална – остранява се цялата гърда с аксиларните лимфни възли, пазят се подлежащите мускули на гръдната стена.
 • Радикална – остранява се цялата гърда заедно с подлежащите гръдни мускули и аксиларните лимфни възли.

Изборът на оперативен подход зависи от следните фактори:

 • размер на тумора
 • стадии на тумора
 • степен на диференциация (малигнограма)
 • ангажиране на лимфните възли
 • възраст
 • общо състояние
 • менопауза.

Техника на мастектомия:

1. Предварителна подготовка

 • анамнестични данни за алергии, приемани медикаменти, с особено внимание  към тези, повлияващи съсирването на кръвта, бременност.
 • по преценка се извършва предоперативна хормонална или химиотерапия с цел да се намали размера на тумора и да може да се оперира.
 • преустановява се приемът на храна и вода от 8 до 12 часа преди операцията.

2. Мастектомията се извършва под обща анестезия.

 • Извършват се елипсовидни инцизии, тъканите внимателно се отпрепарират и се отстраняват патологично променените.
 • Поставя се шев и стерилна превръзка на мястото на оперативната рана. Допълнително се използват дренажи, които подпомагат оттичането на течностите и предпазват от формиране на голям постоперативен оток.
 • Независимо от избора на метод на мастектомия късче тъкан от тумора и лимфен възел се изпращат за патохистологично изследване за потвърждаване на диагнозата и търсене на метастази в регионерните лимфни възли.

3. Реконструкцията на гърдата може да се извърши едноетапно, заедно с отстраняването на тумора, както и известно време след мастектомията в зависимост от преценката на лекуващия лекар. Реконструкцията може да се извърши:

 • чрез използване на експандери или силиконови импланти
 • автотрансплантация на собствени тъкани на пациентката
 • комбиниран метод.

Усложнения след мастектомия:

 • Кървене
 • Болка
 • Инфекция
 • Повишена чувствителност поради нараняване на нервни влакна по време на операцията
 • Подуване (лимфедем) на ръката
 • Хематом на страната на операцията
 • Скованост и болка в рамото
 • Цикатрикси.

Автор: д-р д. Илев