Начало / Процедури / Обзорна рентгенография (урография) на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ)

Обзорна рентгенография (урография) на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ)

юни 30, 2013

Обзорната рентгенография (урография) на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ) представлява рентгеново изследване на отделителната система, при което не се използва контрастна материя. Обикновено предшества венозната урография и други рентгенови изследвания.

Обзорната урография обхваща цялата пикочноотделителна система – бъбреци, уретери и пикочен мехур до симфизата. При добре експонирана снимка се очертават много ясно контурите на бъбреците, ребрата, прешлените на гръбначния стълб, тазовите кости и m. psoas. Уретерите и пикочния мехур не се изобразяват на сухата графия.

За правилното разбиране на рентгеновата находка е необходимо много добре да се познава нормалната рентгенова топографска анатомия и физиология на отделителната система и възможните отклонения от тях.

– контурите на бъбреците се разполагат от XI ребро до напречния израстък на III поясен прешлен  (L3).
– десният бъбрек се разполага с около един прешлен по-ниско от левия.
– разстоянието от долния полюс на бъбрека до гребена на илиачните кости е 3 – 4 напречни пръста.
– горните полюси на бъбреците са събрани, а долните леко отведени.
– уретерите вървят по средата на напречните израстъци на прешлените до навлизането им в таза, след което правят извивка навън, като следват стената на таза и след това навътре.
– двата пикочопровода навлизат в пикочния мехур на около 3 cm над симфизата и на около 3 cm един от друг.

Обзорна рентгенография (урография) на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ)

Дава информация за:

1. Формата, големината, очертанията и местоположението на бъбреците.

– Увеличена сянка на единия бъбрек се наблюдава при компенсаторна хипертрофия, следствие намалена или изключена функция на другия бъбрек, хидронефроза, тумор, киста, абсцес, травматичен хематом. Сенките и на двата бъбрека могат да бъдат увеличени при поликистозна дегенерация, хидронефроза, понякога при дифузен гломерулонефрит.

– Намалена сянка на бъбрека се наблюдава при хипоплазия, при хронични възпалителни процеси, съпроводени с нефросклероза (туберкулоза, пиелонефрит), при притискане или запушване на бъбречната артерия (a. renalis).

– Промяна в местоположението на бъбреците се наблюдава при вродени аномалии (дистопия на бъбреците) или при спускане на единия или и двата бъбрека надолу (птоза на бъбрека).

– Липсата на единия бъбрек може да бъде резултат на вродена аномалия – агенезия и аплазия.

2. Наличие на допълнителни сенки – рентгенопозитивни конкременти.

Плътността на сянката е различна в зависимост от състава на конкремента. Сянката при оксалатните конкременти е с най-висок интензитет, докато при фосфатните и смесените конкременти интензитетът на сянката е по-слаб. Уратните конкременти са рентгенонегативни – те не дават рентгенова сянка.

– При конкременти в легенчето се установява сянка между I и II лумбален прешлен до ръба на m. psoas.

– Конкрементите в уретера се визуализират в областта върху напречните израстъци на прешлените, на около 3 cm над симфизата и на 3 cm един от друг. Сянката на конкремента е леко продълговата, разположена по надлъжната си ос. При конкременти в уретера е необходимо да се направи венозна урография.

– Конкрементите в пикочния мехур се намират на 2 – 3 cm над симфизата централно. Сенките могат да бъдат единични или множествени, с гладки очертания или с шипове.

3. Наличие на калцификати.

– Калцификати в туберкулозни каверни. Установяват се множествени сенки, с неясни очертания, разположени предимно по периферията на бъбрека.

– Калцирани ехинококови кисти. Установява се окръглена сянка, проминираща извън контурите на бъбрека.

– Калцификати в простатната жлеза. Те се визуализират като множествени, не добре очертани петнисти сенки върху симфизата.

– Калцификати в лимфни възли. Те трябва да се разграничат от конкременти в уретерите, като се направят профилни снимки при странично положение на пациента. Калцификатите са подвижни, на повторни графии са на друго място.

Техника на обзорната рентгенография (урография) на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ).

Няколко дни преди изследването пациента трябва да приема храни, бедни на целулоза, течна кашава храна, препечен хляб, месо и да извършва повече движения. Вече не се препоръчва даването на очистителни или клизма, тъй като води до образуване на повече газове. Сутринта, в деня на изследването пациента трябва да изпразни дебелото си черво.

При обзорната рентгенография се прави само еднократна експонация. В момента на експонация болният трябва да спре дишането си.