Начало / Процедури / ПЕТ скенер (Позитронна емисионна томография, PET)

ПЕТ скенер (Позитронна емисионна томография, PET)

юли 17, 2014

Позитронната емисионна томография е образно медицинско изследване, при което се отчита функцията на вътрешните органи. Извършва се с помощта на специфичен радиофармацевтик (изотоп), който се натрупва избирателно в съответната тъкан. Това е уникален образен метод, който дава възможност да се онагледят биохимичните и физиологични промени и да се диагностицира дадено заболяване в много ранен етап, още преди да има налични морфологични промени.

Изследването се различава от ядрено магнитния резонанс (ЯМР) и компютърната томография (КТ), които отчитат вече настъпилите структурни изменения в органите.

Показания за ПЕТ скенер:

ПЕТ сканиране може да се извърши на мозъка, сърцето, белите дробове, гърдата. Извършва се с цел диагностика на:

 • Ракови заболявания – онагледяване разпространението на тумора, рецидивите, проследяване на ефекта от лечението
 • Метастази на туморни процеси
 • Неврологични мозъчни заболявания – болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, деменции, локализация на епилептично огнище в мозъка, различни неврологични синдроми
 • Сърдечни заболявания – проследяване състоянието и кръвоснабдяването на миокарда
 • При диагностика и локализиране на неясни възпалителни порцеси.

Противопоказания за ПЕТ скенер:

Изследването не се извършва при:

 • Съмнение за или диагностицирана бременност
 • При кърмачки е необходимо кърменето да се преустанови за 24 часа
 • Трудности в провеждането е възможно да има при хора, които страдат от клаустрофобия (страх от затворено пространство).

Техника на извършване:

1. Предварителна подготовка:

 • Важно е лекарят да разполага с пълен обем анамнестични данни за състоянието на пациента – алергии, приемани медикаменти (включително витамини, хранителни добавки), придружаващи заболявания (напр. диабет и др.), съмнение или протичаща бременност, кърмене.
 • Изследването се извършва на гладно – не трябва де сте приемали храна поне 6 часа предварително. Вечерта преди изследването трябва да сте на ниско-въглехидратна, повече белтъчна диета.
 • Не трябва да сте консумирали алкохол, кофеин и цигари поне 24 часа преди процедурата.
 • Предписаните Ви лекарства се изпиват сутринта преди изследването.
 • Не трябва да сте упражнявали усилена физическа активност поне 24 часа предварително.
 • Преди изследването се свалят всички метални предмети – бижута, пиърсинг, копчета, катарами, банели.

2. Методика на провеждане:

 • Ще получите подробни инструкции от лекаря.
 • Осигуряване на венозен път, през който се инжектира белязана глюкоза или друг специфичен радиофармацевтик
 • След това се изчаква един час, ще бъдете помолени да приемате повече вода през този период – 1-1,5 литра. През първите 20 минути трябва да останете неподвижен/а колкото е възможно, включително не разговаряйте, за да се получи по-добро качество на образа и съответно по-точна диагноза. Непосредствено преди изследването се препоръчва уриниране, тестът се извършва задължително при празен пикочен мехур.
 • Ще бъдете помолен/а да легнете на тясна дълга маса, която се придвижва в специален скенер, наподобяващ тунел. ПЕТ скенерът засича сигналите, идващи от натрупания радиофармацевтик, които се преработват в 3D образи, визуализирани на монитор.
 • Трябва да останете неподвижни по време на изследването, прекомерното движение може да влоши образите и да доведе до погрешни резултати.
 • Цялата процедура отнема около 20-30 минути.

Резултати от ПЕТ скенер:

 • При здраве – не се установяват промени в размерите и формата на изследвания орган. Не се откриват абнормални натрупвания на радиофармацевтика в отделни зони.
 • При заболяване – установява се натрупване на радиофармацевтика в патологично променените области, което може да бъде свързано с наличие на раково заболяване, развитие на инфекция, други функционални смущения на органа.

Усложнения:

 • Радиационният риск от провеждане на изследването е минимален. Радиоактивният изотоп се изчиства от тялото за 2-10 часа. Препоръчва се прием на повече течности и по-често уриниране.
 • Избягвайте непосредствена близост с бременни жени или малки деца до вечерта в деня на изследването.

Автор: д-р Д. Илев