Начало / Процедури / Промивка на ушния канал

Промивка на ушния канал

ян. 19, 2014

Промивка на ушния канал представлява рутинна лечебна процедура, чрез която се отстранява натрупаната във външния слухов проход ушна кал (церумен) или се изваждат попаднали в ухото чужди тела.

Показания за промивка на ушния канал:

  • Отстраняване на натрупаното по-голямо количество секрет, отделен от церуминалните жлези, разположени в стената на канала.

– Постепенно към секрета се прибавят и олющени епителни клетки и холестерин.
– При попадане на вода в ухото по време на баня церуменът набъбва, което води до запушване на канала и намаление на слуха.
– Формираната в ушния канал маса е с тъмен жълтокафяв цвят, с мека консистенция. При хора, работещи в запрашена среда, церуменът може да бъде с твърда консистенция.

  • Отстраняване на попаднали във външния слухов проход чужди тела – целта е тяхното бързо и безопасно отстраняване, за да се избегне по-нататъшното преместване на тялото навътре в канала и развитие на последващи усложнения.
  • При някои заболявания, например наличието на гъбички във външния слухов проход, ежедневните промивки са част от лечението.

Противопоказания за промивка на ушния канал:

  • Перфорация на тъпанчевата мембрана, данни за гноетечение в миналото от ухото – не се извършва промивка поради опасност от вкарване на инфекция в средното ухо през перфорацията.

Техника на изпълнение:

  • Необходим инструментариум – голяма спринцовка (200см3) със специален наконечник. Като промивна течност може да се използват обикновена вода или физиологичен серум, затоплени до телесна температура.
  • Етапи на изпълнение:

– При болни с много втвърден церумен е най-подходящо предписването на капки за размекване – Natrii bicarbonici, Glycerini et Aquae destillataе, които да се поставят 1-2 дни, след което да се извърши промивката.

– Промивката трябва да се извършва винаги внимателно. Наконечникът се поставя така, че да сочи горно-задната стена на външния слухов проход, като двата пръста на лявата ръка задължително придържат тялото на спринцовката.

– При необходимост промивката може да се извърши неколкократно.

– В случай на налични противопоказания за извършване на промивка (нарушена цялост на тъпанчевата мембрана), церуменът се вади със специални инструменти – кука, кюрета, щипка.

Усложнения:

  • Когато спринцовката е недобре завинтена и не се придържа, наконечникът може да проникне през тъпанчевата ципа и да доведе до последващи увреждания като:

– Луксиране на слуховите костици;
– Нараняване на лицевия нерв;
– Нараняване на лабиринта.

Автор: д-р Д. Илев