Начало / Процедури / Реновазография (бъбречна ангиография)

Реновазография (бъбречна ангиография)

юни 30, 2013

Реновазография е контрастно рентгеново изследване на бъбречните съдове. През катетър в кръвоносната система се въвежда контрастна материя, при което се изобразяват бъбречните артерии и вени и се получава информация за наличието на патологичен процес.

Показания за реновазография:

– вродени аномалии на бъбреците и техните съдове;
– съмнение за реновазална хипертония;
хематурия с неясен произход;
– травми на бъбреците;
– доброкачествени и злокачествени тумори на бъбреците;
– преди и след бъбречна трансплантация;

Противопоказания за реновазография:

Относителни противопоказания са:
– тежка сърдечносъдова, бъбречна или чернодробна недостатъчност;
– алергични реакции;
– много високи стойности на артериалното налягане;
– нарушения в кръвосъсирването.

Техника на бъбречната ангиография:

Съществуват различни методи за въвеждане на контрастната материя в кръвоносната система с цел изобразяване на бъбречните съдове.

Директна транслумбална пункция на коремната аорта по Dos Santos. Прилага се при невъзможност катетъра да премине през илиачните съдове поради спазъм, тежка атероматоза, облитериращи артерии. Контрастното вещество се инжектира през катетъра в аортата.

Техника по
Seldinger – контрастната материя се въвежда чрез катетеризиране на периферна артерия (най-често бедрената артерия). Бедрената артерия се пунктира с пункционна игла. Под рентгенов контрол в нея се въвежда водач и тя се изважда. По водача се въвежда съдов катетър до нивото на бъбречната артерия и водача се изважда. В катетъра се въвежда контрастна материя, при което бъбречните съдове се изобразяват и се правят серия от рентгенови снимки. Изследването завършва с изваждане на катетъра.

При необходимост от по-прецизно изследване на патологичните изменения се извършва селективна реновазография – контрастната материя се въвежда директно в бъбречната артерия (a. renalis).
Селективната реновазография дава възможност при наличие на тумор на бъбрека да се извърши лечебна емболизация на бъбречната артерия. През катетъра се въвежда субстанция, която предизвиква съсирване на кръвта и спиране на кръвотока. Операцията след това се извършва много по-лесно.

Усложнения:

Рядко може да настъпи хематом в резултат на съдовата пункция.