Начало / Процедури / Ретроградна пиелография

Ретроградна пиелография

май 3, 2014

Ретроградната пиелография представлява диагностично, образно, рентгеново изследване с контраст, което се използва за по-добра оценка на измененията на горния уринарен тракт – най-вече събирателната система на бъбреците (бъбречните чашки и бъбречното легенче) и пикочопроводите.

Показания за ретроградна пиелография:

Необходимост от провеждане на изследването има в следните случаи:

 • При наличие на камък или тумор, които причиняват обструкция, задръжка на урина и като краен резултат т.нар. ням бъбрек (определя се точното място на стопа на урината и това е главното приложение на изследването).
 • За оценка на възникнала хематурия.
 • За оценка на отделителната система след претърпяна травма.
 • За подпомагане на операция за поставяне на стент в уретера.
 • За оценка на степента на стеснение (стриктура) на уретера.

Противопоказания:

Няма абсолютни противопоказания за провеждане на изследването, но тук ще бъдат отбелязани някои, при които не е препоръчително извършването му:

 • Възпаление на пикочо-отделителната система. Трябва да се подчертае, че в случаите на септично състояние на пациента (наличие на заклещен камък, водещ до хидронефроза, а след и до възпаление на пикочо-отделителната система) трябва да бъде поставен стент и ползите от извършване на процедурата силно надвишават рисковете.
 • Бременност – също не е абсолютно противопоказание. Тератогенен ефект за плода на бременната има доза над 50 mSv облъчване, докато при това излседване се поглъща значително по-малка доза радиация. Въпреки всичко е задължително бременната да бъде консултирана със лекар-специалист и да се прецени дали ползите значително превишават рисковете.
 • Алергия към контрастното вещество – обикновено контрастното вещество не достига до кръвоносната система. Има описани случаи при вкарването му през уретералния катетър под повишено налягане за възникване на алергични реакции при сенсибилизирани пациенти. Ето защо ако пациентът е алергичен към контрастното вещество, лекарят трябва да вземе допълнителни предпазни мерки и да извърши изследването с повишено внимание.

Техника на провеждане ретроградна пиелография:

Най-често се дава пълна упойка на пациента.

 • Първо се прониква с цистоскоп в пикочния мехур на пациента.
 • След това инвазивната процедура продължава чрез използване на т.нар. уретерален катетър. Той се вкарва първо през цистоскопа и след това във входа на един от двата уретера на височина 25 см.
 • След проникването на катетъра се извърпва впръскването на контрастното вещество. Може да се използва различно количество, но най-често се използват 4 см3 контраст и ако е недостатъчно на следващата графия се използва по-голямо количество – 6-8 см3.
 •  Извършват се серия от последователни рентгенографии през определен интервал от време.
 • След края на изследването уретералния катетър се отстранява и лекарят проверява за наличие на останало (задържано) контрастно вещество.

Усложнения при ретроградната пиелография:

Възможните реации и рискове са следните:

 • По време на въвеждане на контрастната материя е възможно да се почувства известен дискомфорт или чувство за затопляне на тялото.
 • Поява на главоболие, гадене, позиви за повръщане.
 • Алергична реакция към контрастната материя.
 • В редки случаи може да се появят затруднения в дишането, понижение на кръвното налягане.
 • Тежки алергични реакции с оток на ларинкса.
 • В редки случаи може да се стигне до сърдечен арест.
 • Възможно е възникването на инфекция на пикочо-отделителната система, ето защо протектирането на пациентите след извършване на процедурата е задължително.

Автор: д-р Д. Илев