Начало / Процедури / Тимпанометрия

Тимпанометрия

юни 18, 2014

Тимпанометрия представлява диагностична процедура, с чиято помощ се оценява състоянието на средното ухо. Към тъпанчевата мембрана се насочват звукови вълни и се отчита тяхното отразяване от тъпанчевата мембрана обратно през слуховия канал. Едновременно с това се отразява и отговора на промени в налягането. Резултатът се изразява графично чрез тимпанограма.

Показания за тимпанометрия:

Тимпанометрията има значение като диагностична процедура при редица състояния. С нейна помощ може да се установи:

 • Блокаж на слуховия проход
 • Наличие на ексудат в средното ухо
 • Отит на средното ухо
 • Перфорация на тъпанчевата мембрана
 • Подвижността на тъпанчевата мембрана
 • Проблем с Евстахиевата тръба.

Противопоказания за тимпанометрия:

 • Наскоро проведена стапедектомия или друга операция на средното ухо
 • Силен дискомфорт (напр. при херпес зостер отикус или тежък отит на външния слухов проход)
 • При деца под 7-месечна възраст изследването няма такава стойност, поради получаването на несигурни резултати
 • Подвеждащи могат да бъдат резултатите и при наличието на обилно количество ушна кал (церумен)
 • Трудно или дори невъзможно би било извършването на изследването при неспокойни и нервни деца.

Техника на извършване:

 • Не е необходима предварителна подготовка при провеждане на тимпанометрия. При наличие на по-голямо количество церумен във външния слухов проход е необходимо неговото предварително почистване.
 • Необходимо е пациентът да остане неподвижен по време на цялото изследване. Не трябва да говори или преглъща, защото това води до промени в налягането в средното ухо и дава неточни резултати.
 • Във външния слухов проход се въвежда инструмент, наречен тимпанометър, който променя налягането на въздуха и създава звукова вълна. Отчита се реакцията на тъпанчевата мембрана.

Резултати:

 • При здраве тъпанчевата мембрана реагира с движение, налягането в средното ухо е в границите на нормата от +50 до -150 daPa (декапаскала). Тъпанчето е с гладка повърхност. Тимпанограмата показва нормални стойности на налягането в средното ухо и нормална проводимост на звука. Този тип тимпанограма се определя като тип А.
 • При наличие на течност или ексудат в средното ухо тъпанчевата мембрана остава неподвижна, не реагира с вибрации на промените в налягането и звуковата вълна. Отклонения от нормата се установяват и при блокаж на Евстахиевата тръба, която свързва средното ухо с гърлото. В резултат на нейната дисфункция се създава отрицателно налягане в средното ухо, което е свързано с характерни промени и в тимпанограмата. Тимпанограмите тип В и С отчитат патологични изменения като перфорация на тъпанчевата мембрана, сраствания в мембраната, ексудат или липса на контакт между слуховите костици в средното ухо (чукче, наковалня и стреме), туморен процес в средното ухо.
 • Данните от тимпанограмата е необходимо да бъдат анализирани комплексно, заедно с отоскопия и аудиометрични изследвания на въздушната и костната проводимост.

Автор: д-р Д. Илев