Начало / Процедури / Ядрено магнитна резонансна томография на бъбреците

Ядрено магнитна резонансна томография на бъбреците

ян. 1, 2015

Ядрено магнитният резонанс е нерентгенов метод, който дава възможност за детайлно послойно изобразяване на различни части и региони на тялото. Основава се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле и поведението на водородните протони (H) в определен регион на тялото под тяхното въздействие. Получените изображения са дигитални и могат да бъдат съхранени на електронен носител. В някои случаи може да се използва контраст, за да се получи по-ясен образ на изследваните структури.

Поради отличния мекотъканен контраст ядрено магнитният резонанс намира широко приложение при изследване на бъбреците. С негова помощ могат да се отдиференцират плътни от кистозни образувания, да се установи с точност формата и размера на туморна формация, както и нейното разпространение по хода на бъбречната вена и долната куха вена, да се направи прецизна диагностика при трансплантирани болни.

Показания за ЯМР на бъбреците:

ЯМР на бъбреци се прилага в следните случаи :

 • Доброкачествени образувания на бъбреците
 • Определяне размера и разпространението на малигнени процеси
 • Постоперативна оценка и проследяване състоянието на болния
 • При вътрешни травми и наранявания, кървене с неизяснена етиология
 • Заболявания на бъбречните кръвоносни съдове
 • Инфекции.

Техника на извършване:

Предварителна подготовка:
Не се допускат метални предмети в контакт или в близост до апарата. Необходимо е пациентът да свали всички бижута, обеци, гривни, пиърсинги, очила, часовници, слухови апарати, зъбни протези.

При наличие на изкуствени импланти (метални винтове, пирони, скоби), при хора с пейсмейкър, ушни импланти е необходимо да се съобрази приложението на ЯМР според конкретния случай. При изследването се използва силно магнитно поле и наличието на импланти, съдържащи метал, може да е опасно за здравето на пациента.

Задължително се уведомява лекарят при наличието на бъбречно заболяване (бъбречна недостатъчност), когато ще се използва контрастна материя, както и при алергии към медикаменти или контрастни вещества.

Съобщава се за наскоро прекарани операции, бременност.

Информира се лекарят в случай, че страдате от клаустрофобия (страх от затворени пространства).

При изследване на коремната област или таза може да се наложи да не се приемат храна или течности за няколко часа преди процедурата.

Метод на провеждане на изследването:

Пациентът е легнал по гръб върху специална маса. Понякога се налага да се използват колани, за да се фиксира пациентът и да остане максимално неподвижен. По този начин се гарантира получаването на качествено изображение.

При необходимост се приемат седативни средства.

Апаратурата се разполага в специално защитена стая (Фарадеева клетка), за да се избегне въздействието на външни статични и нестатични електрически полета.

Апаратът представлява голяма цилиндрична тръба, в която са разположени мощен магнит, втори радиочестотен магнит и скенер, записващ получената информация. През тръбата преминава работната маса, на която ляга пациентът.

ЯМР борави с мощно магнитно поле, което въздейства на водородните атоми, влизащи в състава на водата в човешкото тяло. Водното съдържание на организма е високо – приблизително 70%. Когато човек е под влияние на мощното магнитно поле, протоните се подреждат по посока на магнитното поле. Под действието на второто радиочестотно магнитно поле протоните поглъщат допълнителна енергия. След като бъде изключено второто поле, протоните освобождават тази енергия под формата на радиочестотно излъчване, което се регистрира от скенера. Този принцип позволява на екрана да се изобразят поредица от образи както на цялото тяло, така и конкретно на определен орган или област от тялото.

При необходимост при работа с ЯМР се използват контрастни вещества, най- често на основата на гадолиний. Контрастната материя се инжектира интравенозно и това позволява получаването на по-точна контрастна картина от ЯМР.

Бъбреците са органи, които имат отношение към дихателните движения, те се изместват леко при вдишване и издишване. При провеждане на ЯМР пациентът трябва да следва инструкциите на лекаря кога да задържи дъха си, за да се получат ясни образи. Препоръчва се сканирането да се извърши по време на издишване, защото тогава позицията на бъбреците е по-стабилна.

Изследването обичайно отнема от 30 минути до 1 час.

Резултати от ЯМР на бъбреците:

При здраве:

 • нормален размер и форма на бъбреците
 • нормален бъбречен паренхи
 • не се установяват атипични образувания и тъканни лезии.

Патологични изменения:

 • Промени в паренхима, поради наличие на хронично или остро възпаление или инфекция.
 • Изместване на бъбреците от нормалното им разположение.
 • Разлика в размера на бъбреците вследствие на травма или възпаление.
 • Уголемяване на бъбреците или уретерите в резултат на нарушен дренаж.
 • Туморно образувание.

Основната цел при изследването на бъбречни лезии е отдиференцирането на операбилните от неоперабилните патологични образувания, на усложнените или мултилокализирани кисти от кистичните карциноми.

Предимства и недостатъци на ЯМР
Ползите от метода са свързани със следното:

 • ЯМР е с висока диагностична стойност, подходящ особено при пациенти, при които се налага за кратко време да се направят няколко последователни изследвания и да се избегне рентгеновото облъчване. При ЯМР не се използват вредни йонизиращи лъчения.
 • Диагностицират се широк спектър от патологични състояния в ранен стадий.
 • Точно се разграничават патологична тъкан (тумор) от нормална здрава тъкан.

Като недостатък на метода би могла да се посочи високата му цена.

Усложнения след ЯМР на бъбреците:

 • ЯМР не крие рискове за здравето на пациента и не дава странични ефекти. Потенциалното въздействието върху плода при бременни все още не е известно.
 • При пациенти, страдащи от бъбречни заболявания – контрастното вещество на основата на гадолиний повишава риска от нефрогенна системна фиброза (състояние, характеризиращо се с фиброзни кожни промени, засягане на вътрешните органи и ставни контрактури).

Автор: д-р Д. Илев