Начало / Психично здраве / Видове шизофрения

Видове шизофрения

сеп. 27, 2018

видове шизофрения

Шизофренията е психично заболяване, което се характеризира с абнормно социално поведение и неразбиране на реалността. Пациентите често трудно правят разлика между реалност и измислица. В някои случаи шизофренията може да доведе до сериозна социална и професионална дисфункция и за пациентите да е трудно да извършват ежедневните си дейности.

Има 5 основни подтипа шизофрения според преобладаващите симптоми, които пациентът проявява, като е възможно да се преминава от един вид в друг с времето. Когато се поставя диагноза шизофрения обаче не се използват тези различни подвидове, защото според клиницистите това не е улеснение, тъй като симптомите могат да се припокриват.

Въпреки, че различните подвидове шизофрения вече не съществуват като отделни клинични разстройства определянето от кой вид точно страда пациентът, може да подпомогне неговото лечение.

Ето и кои са 5-те основни вида шизофрения:

Параноидна шизофрения

Параноидната шизофрения е най-често срещаният подвид на това психично разстройство. Тя се характеризира с позитивни и негативни симптоми. По-честите позитивни симптоми при параноидната шизофрения са:

 • слухови халюцинации
 • налудности за преследване, подслушване
 • наплив на мисли, прекъсване на мисълта.

По-чести негативни симптоми са:

 • ограничаване на интересите
 • обедняване на речта
 • поведенчески изменения – импулсивно поведение, емоционална лабилност.

Дезорганизирана шизофрения

Дезорганизираната шизофрения е известна още като хебефренна шизофрения. При тази форма пациентът няма халюционации, а по-често страда от дезорганизирана реч и поведение. Най-честите симптоми при тази форма са: нелепо поведение, глуповатост, повтаряне на едни и същи шеги, гримаси, маниерност, разкъсаност на мислите, неологизми, мрачно настроение, изблици на гняв.

Кататонична шизофрения

В днешно време кататоничната шизофрения се счита за рядко срещан подвид, защото според специалистите тя е резултат на нелекувана до момента шизофрения. Диагностиката на това заболяване доста е напреднала и лечението започва рано, което намалява риска от развитие на този подвид на заболяването. Най-характерният симптом е силното ограничаване или увеличаване на движенията на пациента.

Пациентите с този вид шизофрения могат да бъдат неподвижни в голяма степен, да стоят дълго време в една позиция и да се съпротивляват на всички опити да бъдат преместени. От друга страна пък при пациентите с кататонична шизофрения може да се наблюдават прекомерни и на вид безмислени движения.

Други характерни за кататоничната шизофрения симптоми са:

 • ехолалия – повтаряне на чутите от други хора думи
 • ехопраксия – повтаряне на движенията на другите хора

Недиференцирана шизофрения

В този вид шизофрения спадат пациентите, чиито симптоми не съответстват на предишните видове. При тази форма се наблюдава комбинация от симптоми, характерни за различните видове шизофрения, като халюцинации, налудности, кататония, дезорганизирана реч.

Резидуална шизофрения

Този термин се използва при пациенти, които не проявяват постоянно симптоми, като халюцинации, налудности, дезорганизирана реч или поведение. Въпреки това обаче те проявяват поне 2 от тези симптоми в по-малка степен. При резидуалната шизофрения по-често се наблюдават така наречените негативни симптоми, които по-трудно се поддават на лечение, като например:

 • влошен зрителен контакт и рядко проявяване на емоции чрез мимики
 • забавяне на речта
 • влошена хигиена
 • психомоторни затруднения.

Прочетете за:
Какви са причините за шизофрения
Какви са симптомите на шизофрения
Какво представлява параноидната шизофрения