Начало / Психично здраве / Депресия при пациенти с ХОББ – причини, лечение

Депресия при пациенти с ХОББ – причини, лечение

май 27, 2022

депресия при пациенти с ХОББ

Депресията и тревожните разстройства са чести при пациенти с хронично обструктивна белодробна болест (ХОББ).

ХОББ е тежко и резистентно на лечение белодробно заболяване, което влошава общото физическо състояние и качеството на живот на пациента. Задух, загуба на тегло, проблеми със съня и храненето, липса на енергия са само някои от физическите промени, които се появяват в хода на болестта. Тези промени могат да доведат до чувство на раздразнителност, тъга, безнадежност.

Депресивни симптоми се установяват при 7 – 42 % от пациентите с умерена до тежка форма на ХОББ.

Каква е връзката между депресията и ХОББ?

За развитието на депресия при пациенти с ХОББ роля имат следните фактори:

 • Тютюнопушене

Тютюнопушенето е най-важният рисков фактор за развитие на ХОББ, но също така има влияние и върху психичното здраве. Известно е, че депресията и тревожността повишават риска от започване на тютюнопушене. От друга страна при пушачите е налице значително по-висок риск от рзвитие на депресия, в сравнение с непушачите.

 • Хипоксия

Тютюнопушенето и ХОББ водят до развитието на хипоксия – понижено съдържание на кислород в тъканите. Тя от своя страна има роля в развитието на депресия, психомоторно забавяне и проблеми с паметта.

Недостатъчното количество кислород в перивентрикуларните и субкортикалните региони на мозъка се свързва със забавяне на мисловните процеси, нарушение на вниманието, с апатия и депресия.

Други рискови фактори са:

 • тежък задух
 • продължително лечение с кортикостероиди
 • чести екзацербации
 • липса на подкрепа от семейството.

Как влияе депресията и тревожността върху хода на ХОББ?

Качеството на живот е силно понижено при пациенти с ХОББ, а наличието на тревожност или депресия допълнително влошава състоянието им.

При пациентите с ХОББ, които страдат и от тревожност или депресия се установява:

 • по-високо ниво на инвалидизация
 • по-голям брой на хоспитализации за остри екзацербации
 • по-дълъг болничен престой
 • по-висок риск от последващи хоспитализации
 • по-тежка диспнея (задух)
 • по-голяма нужда от медикаменти
 • ограничена физическа активност
 • по-лоша преживяемост.

Как се диагностицира депресия при пациенти с ХОББ?

Има голям брой инструменти за скрининг на депресия при пациенти с ХОББ, като те имат своите предимства и недостатъци. За оценка на тревожността и депресията се използват различни въпросници. Подходяща за пациентите с ХОББ е болничната скала за тревожност и депресия (HADS). Тя включва 14 въпроса, свързани с депресията и тревожността. В зависимост от събрания брой точки се различават нормална, лека, умерена и тежка тревожност/депресия.

Други скали, подходящи при болните с ХОББ са например: BDI, HARS, CES-D.

Какво е лечението на депресията при пациенти с ХОББ?

Лечението на депресията при пациенти с ХОББ включва следните методи:

 • когнитивна поведенческа терапия

При когнитивната поведенческа терапия, пациентът заедно със своя терапевт обсъжда своите мисли, чувства, вярвания. Научава се как чрез поведенчески и когнитивни техники да противодейства на проблемните мисли и вярвания.

 • групова психотерапия – членовете на групата споделят своите преживявания и чувства
 • релаксираща терапия – включва голям брой техники като дихателни упражнения, мускулна релаксация, хипноза, медитация
 • белодробна рехабилитация – включва различни дихателни техники, упражнения за дихателната мускулатура
 • медикаментозно лечение

Антидепресантите имат малък ефект върху вентилаторната функция и могат да се прилагат при пациенти с ХОББ, но трябва да се следят страничните ефекти. Бензодиазепините във високи дози трябва да се избягват при пациенти с ХОББ, тъй като могат да потиснат дихателния център.