Начало / Психично здраве / Разстройства на поведението

Разстройства на поведението

ное. 14, 2018

разстройства на поведението

Разстройствата на поведението представляват група поведенчески проблеми, които обикновено се проявяват в по-късното детство и юношеството. Децата с поведенчески разстройства действат импулсивно, без да мислят за последиците от действията си, те са агресивни, не желаят да спазват правила, не зачитат чувствата на другите.

Разстройствата на поведението се срещат по-често при момчета. Децата и юношите с поведенчески разстройства често имат и други психични проблеми, например хиперактивност с дефицит на вниманието, посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожни разстройства, злоупотреба със субстанции и др.

Какви са причините за разстройства на поведението?

Счита се, че за възникването на поведенчески разстройства роля имат множество фактори. Ето някои фактори, които имат значение:

 • Биологични фактори

Проучвания показват, че децата с разстройства на поведението може да имат функционални аномалии в определени области на мозъка. Например може да има нарушение в лимбичната система, която е свързана с емоциите, в префронталната кора, която формира преценката и контролира импулсите.

 • Генетични фактори

Много деца с поведенчески разстройства имат близки родственици с психични заболявания. Това предполага, че антисоциалното поведение е частично наследствено.

 • Психологични фактори

Децата с когнитивен дефицит (например нисък коефициент на интелигентност, слаби речеви умения), с  проблеми с моралното съзнание (особено с липсата на вина и разкаяние) могат да бъдат по-уязвими към разстройства на поведението.

 • Социални фактори

Фактори като нисък социално-икономически статус на семейството, разтрогнати семейства, асоциален модел на поведение на родителите допринасят значително за появата на разстройства на поведението.

Какви са симптомите на разстройства на поведението?

Повечето симптоми, които се наблюдават при деца с поведенчески разстройства се появяват понякога и при деца без това разстройство. При децата с разстройство на поведението обаче тези симптоми продължават повече от 6 месеца.

При всяко дете симптомите могат да варират значително, като значение има възрастта на детето и дали разстройството е леко, умерено или тежко.

Най-общо се различават четири основни групи поведения:

 • Агресивно поведение

Това е поведение, което застрашава или причинява физическа или психическа вреда на други хора. То включва например: участие във физически сблъсъци, тормоз, заплахи, жестокост към хора или животни, използване на оръжия, изнасилване и др.

 • Деструктивно поведение

Деструктивното поведение включва умишлено унищожаване на собственост (например умишлен палеж) и вандализъм (увреждане на имуществото на друго лице). Разрушителните действия и прояви на вандализъм доставят удоволствие, чувство за мощ и недосегаемост на пациентите.

 • Лъжи и кражби

Това поведение включва лъжи с цел лична изгода, кражби от магазини, домове, коли.

 • Нарушаване на правила или подходящи за възрастта норми

Децата с асоциално поведение се противопоставят на приетите правила на обществото и имат поведение, което не е подходящо за възрастта им. Това поведение може да включва бягане от училище, от дома, неспазване на вечерен час, различни бели, употреба на алкохол, много ранна сексуална активност.

Децата с разстройства на поведението имат по-голям риск от: проблеми в училище (лош успех, изключване), злоупотреба със субстанции, правни проблеми, нараняване на себе си или други поради насилствено поведение, полово предавани болести и самоубийство.

Как се поставя диагнозата разстройства на поведението?

Диагнозата разстройство на поведението се поставя от психиатър след обстоен преглед на детето, провеждане на интервюта и психологични тестове. Лекарят разчита също на информация, получена от родителите, учителите и други възрастни. За поставянето на диагнозата е необходимо симптомите на поведенческо разстройство да персистират повече от 6 месеца.

Какво е лечението на разстройствата на поведението?

Лечението на поведенческите разстройства включва:

 • Когнитивна поведенческа терапия

Целта на когнитивната поведенческа терапия е да научи детето как по-добре да решава проблемите, как да общува с другите, да изразява и контролира емоциите си, да управлява гнева си.

 • Фамилна терапия

Семейната терапия цели да подобри семейните взаимоотношения и комуникацията между членовете на семейството.

 • Групова терапия с връстници

Груповата терапия с връстници цели развиването на социални и междуличностни умения.

Ключът към постигане на най-ефективно лечение е ранната намеса. Затова е важно родителите и учителите да познават признаците на поведенческо разстройство.

Прочетете за:
Психопати
Гранично личностно разстройство
Кои са най-често срещаните разстройства на личността
Видове разстройства на настроението