Начало / Психично здраве / Синдром на Мюнхаузен

Синдром на Мюнхаузен

сеп. 24, 2019

синдром на Мюнхаузен

Смята се, че синдромът на Мюнхаузен е психическо разстройство. Хората, страдащи от него могат да се държат така сякаш имат реално физическо или ментално заболяване, въпреки че това не е така. Това така наречено още привидно разстройство е различно от ситуациите, при които човек може да си измисли някакъв медицински проблем за изгода, като пропускане на работа. При синдромът на Мюнхаузен пациентите знаят, че те сами си причиняват някои симптоми или заболявания, но не осъзнават напълно причините за тяхното поведение и не приемат, че имат психологически проблем.

Какви са симптомите при синдром на Мюнхаузен?

Пациентите със синдром на Мюнхаузен съзнателно създават или преувеличават симптоми на различни заболявания. Възможно е да лъжат или да симулират оплаквания, да се наранят, за да докажат, че наистина са болни или да се опитат да повлияят на диагностични тестове, за да получат желаната диагноза. По-често срещани признаци за синдром на Мюнхаузен са:

  • драматична, но непоследователна медицинска история
  • неясни симптоми, които са контролируеми и които се променят или утежняват след започване на лечение
  • много добро познаване на медицински термини и дефиниции на различни заболявания
  • поява на нови и допълнителни симптоми след отрицателни диагностични резултати
  • желание за извършване на различни медицински процедури, тестове и дори хирургични интервенции
  • история за търсене на медицинска помощ на различни места и при различни специалисти
  • проблеми с идентичността и самочувствието.

Каква е причината за синдром на Мюнхаузен?

Точната причина за синдрома на Мюнхаузен не е изяснена все още, но учените разискват различни психологични и биологични фактори, които могат да повлияят. Според някои теории травми и насилие в детството или пък често боледуване и хоспитализации в миналото вероятно играят роля за появата на този синдром.

Трудно е да се оцени колко разпространено е състоянието, защото пациентите страдащи от него имат склонността често да лъжат. Освен това те често търсят помощ на различни места, което също може да подведе реалната статистика.

Как се поставя диагноза?

Диагностицирането на синдрома на Мюнхаузен отново е трудно поради факта, че пациентите не са искрени. Лекарите трябва да изключат всякакви възможни физически и ментални заболявания преди да поставят диагноза. Ако лекарят не открие никаква причина за оплакванията или ако самите симптоми навеждат към мисълта, че той може сам да си ги причинява най-често се препоръчва насочване към психиатър или психолог. Тези специалисти използват различни оценъчни скали и структурирани интервюта, за да поставят диагнозата синдром на Мюнхаузен.

Какво е лечението при синдрома на Мюнхаузен?

Въпреки, че пациентите със синдром на Мюнхаузен активно търсят лечение на въображаемите си симптоми, те рядко са съгласни да приемат лечение на реалното психическо разстройство, от което страдат.

Ако все пак те потърсят помощ най-често се започва поведенческа терапия, за да може да се овладее злоупотребата на пациентите с медицинските услуги. Когато това се овладее може да се работи и в насока за откриване на причината, която предизвиква самото разстройство. Друга ключова цел е да се предпази пациента от ненужни диагностични и хирургични манипулации.