Начало / Психично здраве / Какви са причините за интелектуална неспособност?

Какви са причините за интелектуална неспособност?

фев. 5, 2015

Интелектуалната неспособност е термин, който се използва за характеризирането на човек, който има определени ограничения в умствените си способности и извършването на някои дейности като комуникация, социални взаимоотношения и грижи за самия себе си. Този вид неспособност обикновено се проявява още в детска възраст.

В миналото интелектуалната неспособност се е наричала умствено изоставане, защото тя се е свързвала с по-бавно умствено развитие на детето. Децата с такъв проблем проговарят по-бавно, трудно могат сами да се обслужват и срещат трудности в училище.

Какви са причините за интелектуалната неспособност?

Това състояние може да се дължи на редица причини, които могат да затруднят правилното функциониране на мозъка. В някои случаи увреждането настъпва още преди раждането на детето. Причините за умствено изоставане могат да бъдат разделени по следния начин:

  • Генетични заболявания

Генетичните заболявания настъпват в резултат на унаследяване на абнормни гени от родителите, грешки при комбиниране на родителския генетичен материал, инфекции по време на бременността или експозиция на майката на рентгенови лъчи през бременността. Множество генетични заболявания могат да бъдат свързани с развитието на интелектуална неспособност. Такива са например фенилкетонурията и синдромът на Даун.

  • Проблеми по време на бременността

Употребата на алкохол или наркотици от майката по време на бременността може да доведе до умствено изоставане. Всъщност алкохолът е една от основните причини за развитието на това състояние. Скорошни проучвания посочват тютюнопушенето също като рисков фактор за настъпването на интелектуална неспособност. Други рискови фактори за развитието на това състояние са експозиция на бременната жена на вредности от околната среда или боледуване по време на бременността.

  • Проблеми по време на раждането

Преждевременното раждане и недоносеността са два от рисковите фактори за развитието на интелектуална неспособност. Липсата на кислород до плода дори за много кратък период също може да увреди правилното функциониране на мозъка.

  • Заболявания след раждането

Някои детски инфекциозни заболявания могат да доведат до увреждане на мозъка, както и травми в тази област.

  • Бедност и социална изолация

Отглеждането на деца при крайна бедност е рисков фактор за недохранване и разстройване на правилната мозъчна функция. Децата, израснали при такива условия боледуват по-често и имат ограничен достъп до адекватни медицински грижи.

За бъдещите родители е важно да знаят, какви превантивни мерки могат да вземат, за да предпазят детето си от развитието на това състояние. Първата стъпка при двойките, които желаят да имат деца е да се посъветват със специалист какви са рисковете при тях за раждане на дете с умствено увреждане и как могат да се предпазят от това. По време на развитието на детето може да го предпазите като редовно го имунизирате срещу заболяванията, за които има създадена ваксина, нужно е да го предпазвате от травми в областта на главата и заболявания, които могат да увредят мозъчната функция. У дома предпазвайте детето от отровни субстанции, до които то може да има достъп.