Начало / Психично здраве / Какви са причините за шизофрения?

Какви са причините за шизофрения?

юли 7, 2014

Шизофренията е тежко психично заболяване, при което болните губят връзка с реалността. Те са обхванати от налудни идеи и халюцинации.

Най-често заболяването възниква между 15 и 35 годишна възраст, като мъжете и жените се засягат еднакво често. При мъжете шизофренията се развива в по-ранна възраст и има по-злокачествено протичане, за разлика от жените, при които се наблюдават по-леки форми. Изявата на заболяването в детска възраст е свързано с по-тежко протичане.

Причината за възникването на шизофрения е неизвестна, но се предполага, че значение има комбинацията от генетични фактори и фактори на околната среда.

Счита се, че някои хора са предразположени към шизофрения, като различни фактори могат да отключат развитието на заболяването.

Предразполагащи фактори за развитие на шизофрения:

  • Наследственост

Наблюдава се по-голяма честота на болни от шизофрения в семейства на шизофренно болни. В общата популация рискът от шизофрения е 1 %. Когато единият родител е болен от шизофрения, рискът нараства към 12 %, а ако и двамата родители са болни, рискът достига до 25 %.
При еднояйчни близнаци ако единият е шизофренно болен, то рискът и другият да развие заболяването е 40 – 60 %.

Според учените множество гени са свързани с повишаването на риска от развитие на шизофрения, но нито един от тях не причинява заболяването.
Проучвания показват, че при болните от шизофрения се срещат по-често редки генетични мутации, които вероятно нарушават развитието на мозъка.

  • Неврохимична теория

Според нея има дисфункция в допаминергичната система в областта на лимбичните и мезокортикалните области на мозъка.

  • Промени в мозъчните структури

При някои болни от шизофрения се установяват промени в мозъчни структури, като например по-големи мозъчни вентрикули, наличие на по-малко сиво мозъчно вещество и др. Тези промени не се откриват при всички шизофренно болни, като могат да се срещнат и при здрави хора.

  • Усложнения през бременността 

Някои усложнения по време на бременността могат да имат значение за по-късното развитие на шизофрения. Такива са например: гестационен диабет, прееклампсия, вирусни инфекции, ниско тегло при раждане, асфиксия и др.

  • Стрес

Преживяването на стресиращо събитие може да отключи развитието на шизофрения при хора, които са предразположени към заболяването.

  • Злоупотреба с вредни субстанции 

Употребата на марихуана, кокаин, амфетамини може да отключи шизофренен пристъп. Проучвания са показали, че тийнейджъри, които редовно са злоупотребявали с марихуана имат 4 пъти по-висок риск от развитие на шизофрения.

Прочетете за:
Видове шизофрения