Начало / Психично здраве / Какви са симптомите на шизофрения?

Какви са симптомите на шизофрения?

сеп. 19, 2014

Промяната в мисленето и поведението са най-характерните признаци на шизофрения. Болните от шизофрения губят чувството за реалност, обхванати са от налудни идеи, виждат или чуват неща, които не съществуват, говорят странно. При всеки пациент обаче симптомите са твърде разнообразни.

Най-често заболяването възниква между 15 и 35 години, като колкото по-рано се развие, толкова по-тежко протича.

При болните от шизофрения се наблюдава редуване на епизоди, през които симптомите са силно изразени с периоди на ремисия, през които липсват симптоми.

Симптомите на шизофрения могат да бъдат разделени на две категории: позитивни и негативни симптоми.

Негативни симптоми при шизофрения:

Така наречените негативни симптоми представляват най-ранните признаци на шизофрения, които могат да възникнат години преди изявата на първия остър шизофренен пристъп. Те се появяват постепенно и бавно се влошават.
Такива ранни симптоми на шизофрения са:

 • социална изолация
 • влошаване на личната хигиена
 • емоционално притъпяване – неспособност за изпитване на радост
 • враждебност, подозрителност
 • безизразен, втренчен поглед, монотонен глас
 • повишена сънливост или безсъние
 • неспособност за концентрация
 • обедняване на речта, странен изказ
 • ограничаване на интересите
 • депресия.

Позитивни симптоми при шизофрения

 • Халюцинации

Халюцинациите представляват усещания, които са напълно реални за болните от шизофрения, но не и за хората около тях. Могат да бъдат слухови, зрителни, обонятелни, вкусови или тактилни.

Най-често се срещат слухови и зрителни халюцинации. Болните от шизофрения чуват гласове, които могат да бъдат приятелски, но по-често са груби, критични, обидни. Тези гласове могат да им нареждат какво да правят.

Срещат се при 90 % от болните от шизофрения. Пациентите с налудни идеи са убедени в тяхната правдоподобност, въпреки че те са в явно противоречие с реалността.

Характерни налудности при шизофрения са:

– налудни идеи за преследване (персекуторна налудност). Болните са убедени, че са наблюдавани и следени.

– налудни идеи за контрол. Болните са убедени, че техните мисли и движения се контролират от външна сила.

– налудности за величие. Болните са убедени, че са известни и важни личности, че имат необикновени способности, например могат да летят, да управляват природни явления и т.н.

– налудни идеи за външно въздействие върху мислите, чувствата, действията на болния, например чрез хипноза, телепатия.

 • Промени в поведението

Поведението на болните от шизофрения може да бъде непредсказуемо. Често те се държат неуместно, крещят, използват вулгарни думи.

 • Разстройство в мисленето и речта

Често болните от шизофрения считат, че техните мисли се контролират от някой друг, че външни лица узнават мислите им или, че мислите им не са техни собствени.

Характерни признаци за нарушение на мисленето и речта са:
– бърза смяна на една тема с друга, без наличие на връзка между тях
– говорене на несвързани или нелогични неща
– измисляне на нови думи (неологизми)
– многократно повтаряне на една и също дума или изречение
– безмислено римуване на думи.

Прочетете за:
Видове шизофрения