Начало / Психично здраве / ОКР – критерии за диагноза, тест за оценка

ОКР – критерии за диагноза, тест за оценка

май 28, 2024

ОКР

Критерии за диагноза на ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство)

За поставяне на диагнозата обсесивно-компулсивно разстройство е необходимо да са изпълнени следните критерии на DSM-5 (Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства, 5-то издание):

 • наличие на обсесии, компулсии или и двете
 • обсесиите и компулсиите отнемат поне 1 час на ден
 • обсесиите или компулсиите причиняват дистрес или засягат участието ви в социални дейности, работни задължения или други житейски събития
 • симптомите не са причинени от субстанции, алкохол, лекарства или друго медицинско състояние
 • симптомите не се обясняват с друго психично състояние, като генерализирано тревожно разстройство, хранително разстройство или телесно дисморфично разстройство.

Как се диагностицира ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство)?

Стъпките за диагностициране на обсесивно-компулсивно разстройство могат да включват:

Психологическа оценка

Провежда се подробен разговор с пациента за събиране на информация за неговите симптоми, тяхната продължителност, интензивност и въздействие върху ежедневието. С разрешението на пациента може да се проведе разговор и с негови близки и приятели.

Събират се данни за психосоциалния произход на пациента, уточнява се дали пациента има кръвни родственици, които страдат от ОКР или друго психично заболяване.

Скала на Yale-Brown (Y-BOCS)

Най-широко приетият инструмент за скрининг за ОКР е обсесивно-компулсивната скала на Yale-Brown (Y-BOCS). Тази скала изисква пациентът да оцени следните въпроси въз основа на тежестта им: 

Обсесии:

Време, прекарано в обсесии: Колко време е заето от натрапчиви мисли?
Намеса: До каква степен обсесиите пречат на нормалното функциониране?
Дистрес: Колко дистрес причиняват обсесиите?
Съпротива: Колко силно се опитва индивидът да устои на обсесиите?
Контрол: Колко контрол има индивидът върху обсесиите?

Компулсии:

Време, прекарано в натрапчиви действия: Колко време е заето от компулсии?
Намеса: Доколко компулсиите пречат на нормалното функциониране?
Дистрес: Колко дистрес причиняват компулсиите?
Съпротива: Колко силно се опитва индивидът да устои на компулсиите?
Контрол: Колко контрол има индивидът върху компулсивното поведение?

Оценяване:

Всеки въпрос се оценява по скала от 0 до 4, като по-високите резултати показват по-голяма тежест.

0 = няма симптоми
1 = леки симптоми
2 = умерени симптоми
3 = тежки симптоми
4 = екстремни симптоми

Общият резултат на Y-BOCS варира от 0 до 40, като показва тежестта на симптоматика.

0-7: субклиничен етап
8-15: леко изразена симптоматика
16-23: умерено изразена симптоматика
24-31: тежко изразена симптоматика
32-40: много тежък етап.

Опис на обсесивно-компулсивното разстройство (OCI)

Описът на обсесивно-компулсивното разстройство (OCI) е друг инструмент, използван за оценка на наличието и тежестта на симптомите на ОКР.

Ревизираната версия (OCI-R) е най-често използваната версия поради своята краткост.

Компоненти на OCI-R:

OCI-R измерва симптомите в шест подскали, всяка от които съответства на различен тип симптоматика на ОКР:

 • миене – опасения, свързани със замърсяване и поведение при миене/почистване.
 • проверка – многократно проверяване на нещата, за да се предотврати потенциална вреда.
 • съмнение/добросъвестност – прекомерни съмнения и притеснения относно коректността или грешките.
 • подреждане – необходимост от симетрия, ред и подреждане на предмети по определен начин.
 • обсебване – наличие на нежелани, натрапчиви и тревожни мисли.
 • натрупване – трудности при изхвърлянето на предмети, което води до безпорядък.

Оценяване:

Всеки въпрос от OCI-R се оценява по 5-точкова скала от 0 до 4:
0 = изобщо не
1 = малко
2 = умерено
3 = много
4 = изключително

Общият резултат варира от 0 до 72.

Физикален преглед

Физикалният преглед се извършва с цел да се изключат други състояния, които могат да причинят подобни симптоми.

Няма специфичен кръвен тест за ОКР, но в някои случаи могат да бъдат назначени лабораторни изследвания, за да се изключат други възможни медицински причини.

Диференциална диагноза на ОКР

По време на интервюто е изключително важно да се разграничи ОКР от други състояния с подобни симптоми, като например:

 • генерализирано тревожно разстройство
 • специфична фобия
 • депресия
 • телесно дисморфично разстройство
 • тикови разстройства.

Прочетете за:
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) – симптоми, причини