Начало / Психично здраве / Видове разстройства на настроението

Видове разстройства на настроението

окт. 5, 2015

Към разстройствата на настроението се отнасят редица психични нарушения, като например депресия и биполярно разстройство. Те много често се наричат още афективни разстройства.

Точната причина за появата на разстройства на настроението все още не е изяснена. Според учените те най-често се дължат на химичен дисбаланс в мозъка и намаляване на количеството на ендорфините – химикали, отговорни за позитивните емоции. В някои фамилии се наблюдава по-голяма честота на афективни разстройства и поради тази причина учените смятат, че и някои генетични фактори оказват влияние върху появата на този вид разстройства.

Всеки от нас се чувства нещастен и депресиран от време на време. Но разстройствата на настроението се усещат по-интензивно от пациентите и са по-трудни за овладяване. Някои събития в живота, финансови затруднения или стресови ситуации могат да отключат някои от разстройствата на настроението. По-често тези психични нарушения се срещат сред женския пол, макар че през последните години тяхната честота сред мъжете също значително нараства.

Какви видове разстройства на настроението има?

Основните видове разстройства на настроението са:

Депресия – за депресия се счита двуседмичен или по-дълъг период на намаляване на интереса към дейностите, които преди това са доставяли удоволствие на пациента, както и като допълнение появата на някои други признаци на разстросйтво на настроението.

Дистимия – като дистимия се определя хронично състояние на депресия и раздразнителност, което продължава поне 2 години. Пациентите с това разстройство имат ниско самочувствие, чувстват се много изморени и срещат трудности при концентрация и изпълнение на обикновените ежедневни дейности.

Биполярно разстройство – комбинацията от един депресивен епизод, съчетан с появата на един епизод на манийно поведение, характеризира биполярното разстройство. Обикновено тези епизоди биват последвани от абсолютно нормално държание.

Разстройство на настроението, което се дължи на друго заболяване – много заболявания, като рак или някои хронични заболявания, които значително влошават качеството на живот на пациентите могат да предизвикат разстройство на настроението, при което пациентите най-често проявяват симптоми на депресия.

Разстройство на настроението, предизвикано от злоупотреба със субстанции – честата злоупотреба със субстанции, като алкохол или наркотици може да стане причина за развитието на разстройство на настроението.

Какво е лечението на разстройствата на настроението?

Изборът на метод на лечение зависи от тежестта на симптомите на пациентите, възрастта на пациента, вида разстройство и начинът, по който реагира болният на съответното лечение или медикамент.

Ако лечението е системно и адекватно разстройството на настроението може да бъде овладяно. В лечебните схеми най-често влизат следните медикаменти и методи:

  • Антидепресанти, които са особено ефективни при лечението на депресия
  • Психотерапия, която има за цел да повиши самочувствието на пациентите и да спомогне за откриването и справянето с причина за появата на разстройство на настроението
  • Семейна терапия
  • Соматична терапия, като например електротерапия или транскраниална стимулация.

Прочетете за:
Какви видове разстройства на личността има?