Начало / Симптоми / Глюкозурия (глюкоза в урината)

Глюкозурия (глюкоза в урината)

сеп. 17, 2016

С термина глюкозурия се обозначава състоянието на екскреция на глюкоза в урината. Плазмената концентрация на глюкоза, над която настъпва глюкозурия, се нарича бъбречен праг. Той е в границите до 25 mg/dL или 8,5 – 10 mmol/l, като стойностите му са усреднени и могат да варират индивидуално, както и да се повлияят от различни фактори. Редица състояния водят до увеличен бъбречен глюкозен праг:

 • възраст
 • сърдечна недостатъчност
 • диабетна гломерулосклероза.

Понижаване на бъбречния праг за глюкоза се установява при:

 • бременност
 • хипертиреоидизъм
 • фебрилни състояния
 • физически упражнения.

В бъбречните нефрони се осъществяват три процеса: гломерулна филтрация, тубулна реабсорбция и секреция. Глюкозурия настъпва при нарушаване на баланса между нивото на гломерулна филтрация и капацитета на тубулите да осъществяват обратно всмукване (реабсорбция). Това състояние може да възникне вследствие на:

 • повишена плазмена концентрация на глюкоза
 • увреждане на бъбречните тубули.

Причините за глюкозурия са разнообразни:

 • Захарен диабет
 • Хипертиреоидизъм
 • Акромегалия
 • Синдром на Cushing
 • Фебрилни състояния
 • Алиментарна глюкозурия (вследствие на прекомерен прием на въглехидрати)
 • Заболявания, засягащи ЦНС
  • мозъчни тумори
  • менингит
  • енцефалит
  • токсикози
 • Бъбречни увреди – синдром на Fanconi
 • Наследствена ренална глюкозурия
 • Бременност.