Начало / Симптоми / Кахексия

Кахексия

апр. 4, 2017

Кахексията представлява патологично състояние на тотално изтощение на организма, което се характеризира с:

 • драстична загуба на тегло
 • мускулна атрофия
 • адинамия
 • астения
 • липса на апетит
 • дехидратация
 • повишен риск от вторични инфекции.

Кахексията е свързана със сериозно метаболитно разстройство на организма. В световен мащаб засяга над 9 милиона души.

Основна роля в патогенезата на кахексията имат цитокините. Те са клетъчни протеини с възпалителен произход, които функционират като паракринни вътреклетъчни медиатори. Цитокините имат съществено значение за имуномодулацията и се свързват с етиологията на редица заболявания. Ексцесивното секретиране на следните проинфламаторни цитокини е най-често асоциирано с кахексия – IL-1, IL-2, IL-6, TNF – alpha, IFN – gamma.

Редица сериозни състояния и заболявания могат да доведат до развитие на кахексия:

 • сърдечни заболявания – застойна сърдечна недостатъчност
 • неоплазми – обикновено в последен стадий на ракови заболявания
 • кистична фиброза
 • ХОББ
 • хронична бъбречна недостатъчност
 • заболявания на храносмилателната система – цьолиакия, болест на Крон
 • СПИН
 • туберкулоза
 • мултиплена склероза
 • наследствена амилоидна полиневропатия
 • отравяне с тежки метали (живак)
 • анорексия невроза
 • деменция
 • болест на Паркинсон
 • хипофизна кахексия (болест на Simmonds)
 • сепсис
 • изгаряния
 • саркоидоза
 • политравми
 • след тежки оперативни интервенции
 • свързани с кахексия синдроми могат да бъдат Квашиоркор и маразъм, макар че при тях обичайно не се установява заболяване, а са по-скоро прояви на тежко недохранване.