Начало Симптоми Повишен креатинин

Повишен креатинин

Креатининът е рутинно измерван кръвен показател, който отразява основното метаболитно състояние на организма. Той е отпаден продукт на обмяната на протеините, получен при нормалната контрактилна работа на мускулите. Извеждането му от организма става чрез филтрация през бъбреците.

Креатининът може да се изследва в серум или урина. Креатининът в серума е с денонощен ритъм, като стойностите му са най-ниски сутрин и най-високи вечер. Референтните граници са следните:

 • В серум
  – до 1 година – 18 – 42 μmol/l
  – от 1 до 5 години – 26 – 53 μmol/l
  – от 6 до 12 години – 18 – 71 μmol/l
  – от 13 до 16 години – 53 – 97 μmol/l
  – възрастни – 44 – 134 μmol/l
 • В урина
  – мъже – 13,2 – 17,6 mmol/l
  – жени – 7,1 – 13,2 mmol/l

Повишен креатинин се отчита в следните случаи: