Меню

Сърдечните тонове възникват по време на сърдечния цикъл вследствие на мускулната контракция и затварянето на сърдечните клапи. Тихите сърдечни тонове се характеризират с понижен интензитет.

Оценка на функцията на сърцето може да се направи посредством аускултация. Макар и да е налице известен субективизъм  в зависимост от изследващия при този диагностичен способ, чрез аускултацията се получават основни насоки за по-нататъшни и задълбочени изследвания.

Физиологичните механизми на възникване на сърдечните тонове включват:

 • затваряне на сърдечните клапи
 • преминаватето на кръвта от предсърдията в камерите
 • плъзгане на двата листа на перикарда един спрямо друг при сърдечните съкращения.

Аускултаторните зони при оценка на сърдечните тонове са:

 • митрална област – в зоната на сърдечния връх (apex cordis)
 • трикуспидална област – четвърто или пето междуребрие вляво от стернума
 • аортна област – второ междуребрие вдясно от стернума или трето междуребрие вляво от стернума
 • пулмонална област – второ междуребрие вляво от стернума.

По време на сърдечния цикъл се генерират няколко сърдечни тона. Като отправна точка за тяхната регистрация може да се използва следния похват – по време на аускултацията се палпира каротидната артерия. Пулсациите на каротидната артерия (каротиден пулс) съвпадат с камерната систола.

 • Първи сърдечен тон – възниква при затваряне на митралната и трикуспидалната клапа. Съответства на края на диастолата и началото на систолата.
 • Втори сърдечен тон – той е следствие от затварянето на аортната и пулмоналната клапа в края на систолата
 • Трети сърдечен тон – той е нисък по височина тон, чува се в началото на диастолата при бързото навлизане на кръв от предсърдията към камерите
 • Четвърти сърдечен тон – възниква в късната диастола при донапълването на камерите чрез активно предсърдно съкращение.

Тихите сърдечни тонове са следствие от следните състояния или заболявания:

 • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

 • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2021 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!