Начало / Симптоми / Умствена изостаналост

Умствена изостаналост

ян. 22, 2017

Умствената изостаналост (ментална ретардация, retardatio mentalis) се отнася към т. нар. разстройства в развитието, като състоянието засяга около 2 – 3% от населението в световен мащаб. Нормално стойностите на интелигентност (IQ, intelligence quotient) при подрастващи деца са в границите от 80 до 120 точки. Умствената изостаналост се характеризира с:

 • IQ резултат под 70 точки
 • засягане на адаптационни и функционални умения.

Менталната ретардация се разделя на две големи групи:

 • синдромна – наред с интелектуалната се проявява и друга медицинска патология (например при синдром на Даун)
 • несиндромна – интелектуалната недостатъчност не е съчетана с други аномалии.

Според тежестта на клинична изява различаваме следните степени на умствена изостаналост:

 • Лека (retardatio mentalis levis) – IQ 50 – 69, умствената възраст отговаря на 9 – 12- годишно дете
 • Умерена (retardatio mentalis moderata) – IQ 35 – 49, отговаря на 6 – 9 – годишните деца
 • Тежка (retardatio mentalis gravis) – IQ 20 – 34, умствената възраст съответства на 3 – 6 – годишна възраст
 • Дълбока (retardatio mentalis profunda) – IQ под 20, съответства на умствена възраст под 3 години.

Първите прояви на умствена изостаналост се откриват още в детска възраст и засягат:

 • когнитивни способности
 • социални и речеви умения
 • ежедневни двигателни дейности.

Смущенията са представени от:

 • забавено извършване на различни дейности (ходене, сядане)
 • паметови нарушения
 • затруднения при ученето, говора, построяването и последователността на речевия поток, четенето
 • дефицит на вниманието
 • трудности при самообслужването (обличане, измиване, хранене)
 • поведенчески и социални проблеми
 • ограничени до липсващи умения за справяне с поставени задачи.

Причини за умствена изостаналост:

Генетични

 • генно обусловени метаболитни разстройства, водещи до нарушения в обмяната – ензимопатии
 • хромозомни заболявания – синдром на Даун (тризомия 21), синдром на чупливата X хромозома

Пренатални – ембрио- и фетопатии, настъпили поради заболяване на майката по време на бремеността:

 • усложнен грип
 • рубеола
 • скарлатина
 • прием на някои медикаменти
 • интоксикации – алкохол, тютюнопушене, наркотици
 • системно недохранване

Усложнения при раждането

 • родови травми
 • хипоксия
 • разкъсване на кръвоносни съдове

Постнатални – настъпили след раждането: