Начало / Симптоми / Аграфия (неспособност за писане)

Аграфия (неспособност за писане)

мар. 2, 2014

Аграфия е придобито нарушение на способността за писане на букви и думи, вследствие на мозъчно увреждане.

Какви видове аграфия има?

Различават се следните видове аграфия – периферна и централна.

Периферна аграфия

Алексия с аграфия – нарушена е способността за четене и писане. Болните трудно разпознават буквите, което нарушава четенето. Срещат затруднения при писането, както на познати, така и на непознати думи. Най-честите грешки, които правят са разместване, добавяне, изпускане на букви.

Чиста аграфия – нарушено е спонтанното писане и писането под диктовка. Болните правят много разнообразни грешки – разместване, заместване, добавяне на букви, смесване на малки и големи букви в една дума. Писането обаче е плавно, сръчно, а буквите са добре оформени.

Апраксична аграфия (апраксия на писането) – нарушено е изписването на буквите при спонтанно писане и писане под диктовка. Преписването също е нарушено, но в по-слаба степен. Болните се затрудняват в плавното и сръчно изписване на буквите, които са деформирани до неразпознаваемост. Писането е бавно, несигурно, трудно е следването на хоризонталната линия на писане.
Способността за четене е запазена.

Централна аграфия

Съчетават се с афазични разстройства

Повърхностна аграфия (лексикална аграфия) – нарушена е способността за писане на познати думи, докато писането на непознати думи е съхранено или много по-добро.

Фонологична аграфия – нарушена е способността за писане под диктовка на недуми ( безсмислени звукосъчетания). Болните могат да пишат познати думи.

Дълбока аграфия – нарушена е способността за писане на познати думи, непознати думи, както и на недуми. Болните срещат по-големи трудности при писането на глаголи, отколкото на съществителни имена.