Начало / Симптоми / Алексия (неспособност за четене)

Алексия (неспособност за четене)

мар. 2, 2014

Алексия е придобито нарушение на способността за четене, вследствие на мозъчно увреждане.

Какви видове алексия има?

Алексията може да се раздели на периферна и централна.

Периферни алексии

Чиста алексия (алексия без аграфия) – нарушена е способността за разпознаване на буквите. Болните могат да пишат спонтанно и под диктовка, но не могат да четат. Те не могат да прочетат дори текст, който сами са написали. Не могат и да преписват текстове, които възприемат зрително, а прерисуват буквите, което се означава като „робско копиране“.
Чиста алексия възниква при увреждане на първичната зрителна кора в лявата хемисфера и тилната част на corpus callosum.

Алексия при синдром на игнориране – нарушена е преработката на информацията в едната половина на зрителното поле. Болните се затрудняват при четенето на текст или отделни думи. Най-често те пропускат букви или думи в началото на реда или от лявата половина на листа.
Възниква при увреждания в десния париетален дял.

Атантивна алексия – болните се затрудняват да съобщат буквите, съставящи дадена дума, която те могат да прочетат. Често допускат разбъркване на буквите или прехвърлят букви между отделни думи. Възникват при левостранни или двустранни париетални мозъчни увреждания.

Централни алексии

Съчетават се с афазични разстройства или нарушения на писането.

Повърхностна алексия – нарушена е способността за четене на глас на нестандартно изписани думи, докато прочитането на думи с правилен буквен състав е запазено или е значително по-добро.

Фонологична алексия – нарушена е способността за четене на глас на непознати думи, докато способността за четене и разбиране на познати думи е запазена.

Дълбока алексия – това е най-тежката форма, тъй като е нарушена способността за четене, както на познати, така и на непознати думи.