Меню

Брадикинезията представлява патологично състояние, характеризиращо се със забававено извършване на движенията. Възниква вследствие на увреждане на екстрапирамидната нервна система. Брадикинезията се различава от хипокинезията, която представлява намалена двигателна активност поради засягане на базалните ганглии. При брадикинезията движението е забавено, докато при хипокинезията е затруднена инициацията на самото движение.

Брадикинезията може да е придружена и от допълнителни симптоми като:
• слабост
тремор
• ригидност
• хипокинезия
• акинезия.

Брадикинезията се причинява от увреждане на централната нервна система, вследтвие на което е нарушена неврологичната връзка между главния мозък и базалните ганглии. Това води до смутена трансмисия на неврологичните сигнали до мускулите.

Брадикинезията може да бъде причинена от заболяване или поради прием на определени медикаменти:

 • Болест на Паркинсон
 • Спиноцеребеларна атаксия
 • Кататония
 • Спастичност
 • Инсулт
 • Дисфункция на централния мозъчен лоб
 • Депресия
 • Болест на Хънтингтън
 • Болест на Мачадо – Жосеф
 • Болест на Пелицеус – Мерцбахер
 • Синдром на Рет
 • Синдром на Жубер
 • Синдром на Фар
 • Инфекции – човешки имунодефицитен вирус
 • Хипотиреоидизъм
 • Болест на Уилсън
 • Вестибуларна дисфункция
 • Прием на някои медикаменти – тетрабеназин, резерпин, метилдопа, невролептици, меперидин, антиеметици, калциеви антагонисти.
 • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

 • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2021 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!