Начало / Симптоми / Брадикинезия (забавени движения)

Брадикинезия (забавени движения)

авг. 10, 2015

Брадикинезията представлява патологично състояние, характеризиращо се със забававено извършване на движенията. Възниква вследствие на увреждане на екстрапирамидната нервна система. Брадикинезията се различава от хипокинезията, която представлява намалена двигателна активност поради засягане на базалните ганглии. При брадикинезията движението е забавено, докато при хипокинезията е затруднена инициацията на самото движение.

Брадикинезията може да е придружена и от допълнителни симптоми като:
• слабост
тремор
• ригидност
• хипокинезия
• акинезия.

Какви са причините за брадикинезия (забавени движения)?

Брадикинезията се причинява от увреждане на централната нервна система, вследтвие на което е нарушена неврологичната връзка между главния мозък и базалните ганглии. Това води до смутена трансмисия на неврологичните сигнали до мускулите.

Брадикинезията може да бъде причинена от заболяване или поради прием на определени медикаменти:

 • Болест на Паркинсон
 • Спиноцеребеларна атаксия
 • Кататония
 • Спастичност
 • Инсулт
 • Дисфункция на централния мозъчен лоб
 • Депресия
 • Болест на Хънтингтън
 • Болест на Мачадо – Жосеф
 • Болест на Пелицеус – Мерцбахер
 • Синдром на Рет
 • Синдром на Жубер
 • Синдром на Фар
 • Инфекции – човешки имунодефицитен вирус
 • Хипотиреоидизъм
 • Болест на Уилсън
 • Вестибуларна дисфункция
 • Прием на някои медикаменти – тетрабеназин, резерпин, метилдопа, невролептици, меперидин, антиеметици, калциеви антагонисти.